Hvilke bærekraftmål jobber dere med?

FN har vedtatt 17 globale bærekraftmål. Hvilket mål jobber bedriften din mot? 

17 mål, med 169 delmål. Alle målene er viktige, men noen av dem bør bedriften din velge ut som aktuelle å jobbe videre med. 

Under en samling for Eyde-klyngens kompetansegrupper 9.mai, ble det en gjennomgang av disse målene og hvordan bedriftene kan bruke disse målene for å arbeide videre for en bærekraftig drift. 

- Poenget er å få til et enda bedre samspill, sier Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngens leder, om kompetansegruppenes arbeid med bærekraftmålene.

Jobbe aktivt med målene

Å jobbe aktivt med FNs bærekraftmål, vil skape anerkjennelse, stolthet og bedre konkurransekraft, i følge Kia Klavenes i Pure Consulting.

Hun ledet samlingen, og fikk deltagerne til å reflektere over hvilke bærekraftmål som er mest relevante for deres bedrift.

- Undersøk om det er områder hvor bedriften din påvirker målene negativt. Gi dem forståelse for hvor du må jobbe for å redusere forretningsrisikoen, oppfordrer Klavenes.

Nytt marked

Bruker du bærekraftmålene som løftestang for forretningsutvikling og innovasjon, kan du utvikle noen nye tjenester og produkter som samfunnet vil trenge. På den måten kan du oppnå tilgang til nye markeder, og i tillegg være en inspirasjon for andre. Spesielt om disse målene blir kommunisert på nettsiden.

- Retningen skal stakes ut. Lener vi oss alle i samme retning, skjer det noe, sier Marianne Furuholt, prosjektleder i Eyde-klyngen.

- Alle skal ta tak i dette

- Det handler om en felles arbeidsplan frem mot 2030. Meningen er at alle land i verden skal ta tak i dette, og også bedrifter. Dette er et dugnadsarbeid, og spørsmålet er hvordan vi i Norge skal samarbeide for å nå disse målene, spør Klavenes. Vi opplever at målene er globale, så man må fortolke dem inn i vår verden og der vi kan gjøre noe med dem.

- Bærekraft er det viktigste vi gjør. Hvis ikke er det ikke noe marked for oss. Eyde-klyngen er på de møteplassene som er internasjonale og nasjonale, så der kan vi bidra, sier Harald Eik i Glencore Nikkelverk.

Oppsummert gav deltagerne tilbakemelding om en spennende, interessant, oppklarende, forvirrende, lærerik og hyggelig workshop, med noen løse tråder for veien videre.

- Dette er starten på en reise, og vi står alle ulike steder. Men det er fint at responsen er så positiv, sier Christophe Pinck, prosjektleder i Eyde-klyngen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev