Givervilje i Eyde-klyngen til årets TV-Aksjon

Søndag ble årets TV-Aksjon til inntekt for Kirkens Bymisjon avholdt. Hele 172.500 kroner ble gitt fra Eyde-klyngens medlemmer og sekretariat til arbeidet mot utenforskap. 

Kirkens Bymisjon var mottaker for årets TV-Aksjon 21.oktober. Over 239 millioner kroner ble samlet inn. Av disse kom 14,4 millioner fra Agder.

Fra Aust-Agder ble det gitt 5,8 millioner kroner, og fylket kom på 6.plass i landet for sin giverinnsats basert på innbyggertall.

Fra Vest-Agder kom det innover 8,6 millioner kroner, og fylket havnet på 10.plass for sin innsats basert på innbyggertall. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev