Flere nye medlemmer

Denne våren har Eyde-klyngen fått flere nye medlemmer, og har nå samlet mye spennende kompetanse som gir norsk prosessindustri enda større tyngde - og en enda bedre mulighet til å redusere klimagassene. 

BolidenIntelecy, Sintef Industri og Scanwatt er nye medlemmer av Eyde-klyngen. Boliden er med som kjernemedlem, mens de tre andre er leverandørmedlemmer som tilbyr både fornybare energikilder, kunstig intelligens og oppdragsforskning.

Tilbyr kunstig intelligens

Eyde-klyngen har vært i vår bevissthet omtrent siden den ble dannet. Vi lager programvare som er rettet mot prosess og produksjonsindustri som Sørlandet har mye av. Det meste av kompetansen for denne prosessindustrien er samlet i Eyde-klyngen og det er naturlig for oss å ville lære av medlemmene i Eyde, samtidig som vi tror at vi har litt kunnskap vi kan tilføre, da spesielt innen kunstig intelligens og IoT, sier Bertil Helseth, administrerende direktør i Intelecy.

Sammen med visedirektør, Espen Davidsen, er han på en liten visitt til Eyde-klyngens sekretariat i Arendal.  Bedriften som foreløpig kun består av 7 personer, holder til i Oslo. De tar den 4.industrielle revolusjonen på alvor, med sine digitale systemer som de tilbyr andre bedrifter.

Digitalisering på agendaen

- Intelecy er et av Norges ledende miljø innen avansert dataanalyse og vi er rettet utelukkende mot industriell data som i hovedsak kommer fra sensorer og eksisterende industrielle IT-systemer. Industri 4.0, smart vedlikehold og digitalisering er høyt på agendaen til de fleste bedrifter for tiden, vi mener vi har en god del erfaring og kompetanse på dette feltet som vi mer enn gjerne vil dele med resten av klyngen. Vi har i tillegg flere ansatte som har jobbet innenfor prosessindustri de siste 15 årene, så vi har mye av domenekompetansen som kreves for å koble digitalisering til prosessindustri, sier Helseth.

Redusere klimagassutslipp

- Industri står for nesten 30% av klimagassutslipp i verden, og vi håper at vi kan bidra til å redusere dette uten å øke produksjonskostnaden med en eneste krone. Et av hovedmålene med programvaren vi utvikler er at den bidrar til å redusere svinn eller vrak fra produksjonen. I pilotprosjektene vi allerede er i gang med ser vi at vi kan redusere svinn og energiforbruk i tillegg til å redusere kost. Kunstig intelligens vil gjøre det mulig for disse bedriftene å produsere mer miljøvennlig - og til lavere kostnad, poengterer Helseth. 

Intelecy er også internt bevist på at alt de gjør skal være bærekraftig.
- Vi prøver å reise miljøvennlig, vi unngår plast hvor vi kan og siden vi er storforbruker av regnekraft har vi designet programvaren slik at vi slår av og på datamaskiner ved behov automatisk, sier Helseth.

 

Eneste sinkprodusenten

Det nye kjernemedlemmet Boliden er en ledende metallprodusent med fokus på bærekraftig utvikling. Deres kjernekompetanse er innen prospektering, gruver, smelteverk og metallgjenvinning. De har seks gruveområder og fem smelteverk i Sverige, Norge, Finland og Irland. Boliden Odda er det eneste sinkverket i Skandinavia. 97 prosent av produksjonen til Boliden Odda blir eksportert til det europeiske markedet.

Installerer fornybar energi

Leverandørmedlemmet Scanwatt er et lite selskap bestående av elektroingeniør Knut Henriksen som installerer komplette solcelleanlegg og gårdsvindmøller. I tillegg forsker han også på muligheten for å omforme giftig flygeaske fra søppelforbrenning til miljøvennlig materiale for veibygging.

Oppdragsforskning

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med deres flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler de − i tett samarbeid med deres kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

Stiftelsen Tel-Tek i Porsgrunn, som er medlem av Eyde-klyngen, er fusjonert inn som en forskningsgruppe i SINTEF Industri. Gjennom fusjonen kommer SINTEF enda tettere på industrien i regionen, og får tilført verdifull spisskompetanse innen pulverteknologi, fangst og lagring av CO2, tidligfase kostnadsestimering og biogass.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev