- En stadig økende utfordring

Logistikken er et økende risikoelement for bedriftene. Professor Omera Khan presenterte noen av utfordringene for masterstudenter ved UiA og medlemmer av Eyde-klyngens kompetansegruppe for logistikk.

- Hvor ser vi den største friksjonen i distribusjonskjeden? 

Det store spørsmålet er hvordan vi skal effektivisere leddene, og hvilke faktorer som gjør at vi kan frakte mer for en billigere sum. Dagens turbulente og foranderlige marked krever en distribusjonskjede som mestrer å takle det uventede og det ikke-planlagte som inntreffer. Til en lavere kostnad enn før. 

Mer komplekst

- Når forsynings-kjeden blir mer kompleks og stadig mer blir delegert til andre, blir vil mer avhengige av leverandøren. Da oppstår det et økende behov for en administrasjon i dette forholdet, fremlegger professor Omera Khan. 

Om en har evne til å være fleksibel nok til å takle det uforutsette og det foranderlige markedet, vil en være bedre rustet for de logistiske utfordringene i dagens samfunn. Men dagens globaliserte og masseproduserte system, har sine baksider. Vi blir mindre fleksible ved masseproduksjon og distribusjonskjedene blir lengre siden det er billigere å sette ut deler av bedriftens aktivitet.

- Finn det svakeste leddet

- Bruk årsak-virkning analyse. Identifiser de kritiske mønstrene. Det viktige er å identifisere hva som er det svakeste leddet i distribusjonskjeden. Den største risikoen kan ligge på utsiden av bedriften, sier Khan, og nevner en risiko ved den digitale revolusjonen hvor mye er automatisert;

- Det er ikke snakk om om det kommer en cyber-trussel. Det er snakk om når den kommer. Derfor må vi designe en distribusjonskjede som er mer motstandsdyktig. For det er risikoer overalt.

Fire risiko-kilder

- Det er vanskelig å ha fokus på alle risikoene i det daglige når produksjonen skal gjøres. Men det er mye som kan påvirke den, sier Kjell Dragland, fabrikksjef i Nordic Door.

Risiko både ved varierende etterspørsel, leveringsmåte for produktet, prosessen ved produksjon, nettverkene en har rundt logistikken og ikke minst miljørisikoer som naturkatastrofer, streiker, kinesisk ferie hvor alle drar samtidig på ferie, terrorisme, skatter og avgifter vil påvirke logistikken. 

- Vi fokuserer på det vi tror kan gå galt, men vi burde tenke mer proaktivt som virusangrep og naturkatastrofer, sier Dragland.

Dragland, som har vært med i kompetansegruppen for logistikk i ett år, like lenge som Nordic Door har vært medlem av Eyde-klyngen, ser faktorene som kan påvirke de ulike leddene i produksjon og levering av produkt. Han har god nytte av workshopen og foredraget på UiA.

- Kompetanseheving er kjempenyttig. Og det er kjempeviktig å dele. Vi må ikke være redde for å dele både feil og suksess, sier Dragland. 

Ser det i praksis

- Vi kommer inn som en del av kjeden for våre kunder. Omera Khan toucher ganske mange ting som jeg kjenner igjen. For eksempel det med produktets design. Noen tenker ikke på at det skal sendes når de designer en form. Men det må tilpasses containeren. Jeg tenker av og til på at hadde ikke produktet hatt den utstikkeren der, så hadde den passet bedre. Dessuten øker den muligheter for skade - noe som kan bli kostbart, sier Espen Andve, leder for marked og salg i Seafront Group AS, og med i Eyde-klyngens kompetansegruppe for logistikk.  

Han ser det svært nyttig å være medlem av denne kompetansegruppen, med sin erfaring fra frakt av produkter. Og de utfordringene han møter. 

- For oss er det nyttig å høre slike foredrag som setter fokus på noen av de risikoene . Og å ha interaksjon i en klynge er utrolig verdifullt for oss. Når flere tenker samtidig, i stedet for å sitte på hver vår tue, øker det kompetansenivået, sier Andve.

  

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Omera Khan, professor i Operations and Supply Chain Management, presenterte ulike risikofaktorer ved logistikken for masterstudenter i industriell økonomi ved UiA og representanter fra Eyde-klyngens bedrifter.
Omera Khan, professor i Operations and Supply Chain Management, presenterte ulike risikofaktorer ved logistikken for masterstudenter i industriell økonomi ved UiA og representanter fra Eyde-klyngens bedrifter.
Espen Andve, leder for marked og salg i Seafront Group AS, og med i Eyde-klyngens kompetansegruppe for logistikk, ser i praksis utfordringene professor Omera Khan presenterte.
Espen Andve, leder for marked og salg i Seafront Group AS, og med i Eyde-klyngens kompetansegruppe for logistikk, ser i praksis utfordringene professor Omera Khan presenterte.

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
 1. Battery Coast/UiA invites to workshop: Battery Technology

  Campus Grimstad - C2 041
 2. Nordic Regional Battery Visit October 10th-11th

  Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
 3. Security Talks 2023

  Haubitz låve , Odderøyveien 114, 4610 Kristiansand
 4. Spillvarmens rolle i et energisystem

  Noroff Skolesenter, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand, Norge
 5. HR-forum i Eyde-klyngen inviterer til samling med tema: Attraktiv arbeidsplass

  Fagskolen i Agder, Grøm Næringspark 23, 4887 Grimstad, GruppeAuditorium