Derfor bør vi samarbeide på tvers

At både akademia, næringsliv og offentlig etat går sammen i prosjekter for å skape både næringsvekst og innovative prosjekter for en mer bærekraftig industri, er nøkkelordet for det det nye prosjektet Eyde Industriell Symbiose. 

Torsdag var kick-off for det ferske prosjektet Eyde Industriell Symbiose. Her var både akademia, norske, finske, svenske og danske bedrifter til stede for å vise hvordan de jobber med sirkulærøkonomi i sin region. 

Kobler sammen

Leder av det nye finske sirkulærøkonomiske senteret (SITRA) i byen Kemi, Kari Poikela, synes det er nyttig å sammenligne seg med andre nordiske regioner for å se likheter og forskjeller. Klyngen Digipolis har etablert senteret SITRA, i Lappland, for å løfte sirkulærøkonomiske prosjekter i regionen. 

Vi er nå trendsettere i Finland. En liten by som Kemi blir sentrum for det finske industrielle sirkulærøkonomiske center. Vi fikk prosjektet fordi industrien er involvert i dette arbeidet, sier Poikela.

Han ser også at vi her i Norge har samme utfordringen med å få med de små og mellomstore bedriftene i prosjekter. 

Ofte velger universitetene umiddelbart å samarbeide med de store bedriftene, uten å undersøke hva som rører seg blant de mindre når prosjekter opprettes. 

 - Vi trenger flere ressurser fra små - og mellomstore bedrifter. En slik samling som Eyde Industriell Symbiose er viktig fordi klyngene kan gi troverdighet til de små bedriftene og kan koble bedrifter til hverandre i innovative prosjekter. Det er viktig at de nordiske landene snakker sammen slik at vi kan lære av hverandre og finne nye måter å forbedre våre prosjekter, sier Poikela.

Spennende muligheter

- Vi er veldig fornøyde med arrangementet. Det var mange som kom, og flere som ikke er involvert i Eyde-klyngen fra før, sier prosjektleder Christophe Pinck.

Etter presentasjonene av leder for Symbiosecenter Danmark, Per Møller, universitetslektor ved Linköpings Universitet, Murat Mirata, og Kari Poikela fra Digipolis, fikk deltagerne sitte sammen i små grupper for å diskutere muligheter og ideer for nyskapende prosjekter innenfor sirkulærøkonomi.

- Jeg synes casene som kom opp var bra, og de fire casene som blir tatt med videre inn i prosjektet for konkretisering, har jeg tro på. Disse må vi jobbe videre med i løpet av 2018, som er innenfor innovasjonsrammen, sier Pinck. 

- Et spark bak

Flere av casene som ble presentert var innenfor biogass. 

- Vi er fra før av svake på dette her i regionen, selv om vi har masse potensiale og kompetanse på det. Det største hinderet for biogass er konkurransen fra de lave strømutgiftene. Men i fremtiden vil 1/3 av  all verdens strømproduksjon gå til digitalisering, og da trenger vi å finne alle energiformer vi har. Dette er et spark bak, poengterer Pinck.

- Eyde Industriell Symbiose er et strategisk verktøy for vekst i regionen. Vi finner nye samspillsformer og gode forretningsmodeller, sier Marianne Furuholt, som sammen med Christophe Pinck er prosjektleder fra Eyde-klyngen. 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev