Vi søker PROSJEKTLEDER – DIGITALE LØSNINGER

Stilling: Prosjektleder – digitale løsninger, Eyde Innovation Centre, Eyde-klyngen

 

Varighet: 1 år, med +1 år mulig forlengelse.

 

Verdens ressurser blir stadig knappere. Eyde-klyngens medlemsbedrifter tilpasser seg kontinuerlig for å konkurrere i en verden som krever bærekraft og økt produktivitet. Eyde Innovation Centre er vår spydspiss for forskning, utvikling og innovasjon i prosessindustrien. Eyde Innovation Centre leder tekniske prosjekter på tvers av prosessindustribedriftene for å sikre felles kompetanseløft og bedre ressursutnyttelse.

Vi leter etter en prosjektleder som har erfaring med å ta i bruk nye IT-løsninger, automasjon, sensorer og databehandling i eksisterende prosesser. Vi ønsker at du har erfaring med å lede mennesker i prosjektlederrolle, at du er nysgjerrig og har mye energi. Du må ha en teknologisk utdanning og erfaringsgrunnlag innen kybernetikk, sensorteknologi eller dataanalyse.

 

Eyde Innovation Centre skal igangsette et prosjekt knyttet til bruk av ny teknologi for overvåkning og styring av prosesser som kjennetegnes av høye temperaturer og generelt utfordrende miljø. Vi ønsker at prosessindustrien øker sin produktivitet ved blant annet å ta i bruk ny digital teknologi som bidrar til økt kontroll og bedre styring av prosesser. Vi ønsker at du bidrar til å identifisere kompetansegap hvor kombinasjonen av ny teknologi og etablerte prosesser møtes. Mye av arbeidet vil være å knytte kontakter mellom kompetanseleverandører, prosessindustribedriftene og relevante fagmiljøer.

Søknadsfrist: 20.Mars 2017

 

For mer informasjon kontakt:

Daglig leder av Eyde Innovation Centre, Lars Petter Maltby på telefon 915 60009.

 

Skriv en kort søknad og legg ved CV til  lars.p.maltby@eydecluster.com

Les mer om Eyde-klyngen på www.eydecluster.com

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev