- Vi må være åpne for undring og endring

Topplederene ønsker å få de unge i bedriften til å se fremover. To dager på et fyr, uten mobil og kontakt med verden utenfor, fikk frem flere tanker om fremtidens prosessindustri.  

 

- Vi trenger en tanketank fordi unge hoder ser andre ting enn de som har vært lenge i arbeidslivet, sier Karen Landmark, leder av Tenketanken - Eydeklyngens innovative tenkegruppe som tilbrakte torsdag og fredag ute på Lyngør fyr for å tenke nye tanker.

Unge og digitale

Ni personer under 35 år, som enten er fast ansatte i en Eyde-bedrift eller stipendiater fra UiA, møtes for å tenke nye tanker for fremtidens prosessindustri.

- Poenget er at en får en gruppe bestående av unge mennesker, som er mer automatiske digitaliserte siden de har vokst opp i den digitale tiden, til å se lenger frem. 

Denne kompetansen ønsker lederne å få tilgang på.

Vil utfordre egne tanker

Tenketanken hadde oppstart høsten 2016 med ni medlemmer. Den oppsto fordi lederne så et behov for å utfordre sine egne tanker om hvordan en rigger bedriftene for fremtiden.

- Det eneste vi er sikre på er at vi lever i en tid som er i endring. Dette er Tenketanken et svar på, poengterer Landmark. 

Kreativt samspill

-To hele dager uten mobil og kontakt med verden utenfor. Hva får dere ut av det?

- De var ekstremt dedikerte og tilstede, og åpne for den type måte å jobbe på. Det var et fantastisk kreativt samspill. Temaene var forholdet mellom mennesker og natur, disruptiv teknologi og ikke minst hva slags type egenskaper bedrifter må se etter for å jobbe for en endring. Endringsvilje og evnen til å lære av sine feil er det menneskelige fortrinnet sammenliknet med roboter, presiserer Landmark.

Workshopen på Lyngør fyr ble ledet av “Growing pathways” og “Co-Creative” .

Verdifullt å tenke

Tenketanken ser verdien av å tenke.

- Vi stiller spørsmål og vi ser at vi absolutt ikke har svaret på alt. Vi må være åpen for undring og endring, sier Landmark og tilføyer:

- Vi er veldig spent på å se resultatet av Tenketanken. Vi er i et pilot-år og neste milepæl er Årsmøtet 22.mars og Eyde-klyngens 10-årsjubileum i uke 39 hvor det forventes en leveranse av tenketanken. 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev