- Vi har en forutsetning for å skape

Både statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland la vekt på viktigheten av samarbeid i klynger for fremtidens industri da den første industrimeldingen siden 1981 ble lansert i dag.

-  Å skape samspill er viktig for å realisere industrimeldingen. Vi kan velge å se optimistisk på fremtiden eller vi kan se på problemene og utfordringene. Norge har en imponerende industrikultur, gjennom over 100 år. Industrien bidrar til næringsutvikling og velferd i hele landet, men næringslivet er i endring, sier Statsminister Erna Solberg under næringsministerens lansering av industrimeldingen på Yaras teknologisenter på Herøya.

- Trenger flere lønnsomme bedrifter

- Vi går inn i en reindustrialisering. Samtidig gjør klimautfordringen at vi må tenke grønnere. Vi trenger flere nye og lønnsomme bedrifter som skaper verdier og jobber. Vi har en forutsetning for å være en industrinasjon i mer enn 100 år til. Og vi har en forutsetning for å skape, presiserer Erna Solberg.

Dette er den første industrimeldingen siden 1981. Mye har skjedd siden den tid, men da som nå står teknologiutviklingen sentralt. Spesielt digitaliseringen og automatiseringen som skyter fart i samfunnet. 

Ta del i utviklingen

- Norge må ta del i denne utviklingen nå som vi trer inn i en ny digital alder. Det er viktig for økonomien, for miljøet og for fremtidige arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

Hun melder derfor om at de nå vil innføre en SMB-rabatt i Norge, som reduserer risikoen for banker når de låner ut til små - og mellomstore bedrifter. 99 prosent av alle norske bedrifter er små eller mellomstore. Ved å støtte bedrifters innovasjon, håper næringsministeren at utviklingen vil skyte fart.

- Vi ønsker også å utvikle Innovasjon Norge-prosjektet Invest in Norway for å gjøre Norge til et mer attraktivt land å investere i.

I tillegg melder hun om at det må bli et enda tettere bånd mellom høyskoler, universitet og fagskoler og industrien for å utvikle kunnskapen i takt med fremtidens industri. 

Gjennomslag for Prosess21

Daglig leder av Eyde-klyngen var til stede under lanseringen av industrimeldingen, og var svært fornøyd over det hun ble presentert.

- Jeg er veldig fornøyd. Vi har fått gjennomslag for våre hovedsaker - nemlig Prosess21, der prosessindustrien skal samarbeide med myndighetene om å realisere veikart for null utslipp og økt verdiskaping. I tillegg vil Regjeringen støtte opp om industriens pilotsentra gjennom den såkalte Katapult-ordningen, sier Fladmark.

 

Tillit og samarbeid

Industrimeldingen diskuterer hvilke muligheter og utfordringer ny teknologi, roboter og det grønne skiftet kan gi oss.

- Norske bedrifter har gode forutsetninger for å møte disse endringene. Vi har en sterk industrikultur basert på tillit, inkludering og samarbeid. Vi har også sterke miljøer innenfor industri og forskning, og vi har ansatte med høy kompetanse. Gjennom denne meldingen legger vi til rette for at Norge fortsatt skal være en ledende teknologi- og industrinasjon, sier Mæland. 

Penger til forskningssentre

Siden landet består av mange små og mellomstore bedrifter, er det fornuftig å satse på klyngesamarbeid, hvor forskningssentre kan vokse frem i samarbeid på tvers av bedriftene.

- Vi har satt av 50 millioner til næringslivets ”sløydsaler”, sier Mæland. Disse "sløydsalene" er forskningssentre hvor bedrifter går sammen om å utvikle ny teknologi eller innovative løsninger i industrien. Mæland presiserer at satsingen på klynger er viktig for å få et godt samarbeid om dette.

- Vi skal utvikle klyngene, for de bidrar i den utviklingen vi er i nå, poengterer næringsministeren.

Les Industrimeldingen her 

På bildet: Statsminister Erna Solberg (H), daglig leder av Eyde-klyngen, Helene Falch Fladmark, næringsminister Monica Mæland (H) og leder av GCE Node, Anne Grete Ellingsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev