Tilbyr et nettverk av konsulenter

Kjell Simonsen i Periti AS lever av nettverket sitt. Det håper han kan hjelpe andre bedrifter med å realisere ideer.  

Med kombinasjonen av erfarne ledere og teknologer med bred teknisk kompetanse og strukturert metodikk, ønsker konsulentfirmaet Periti å skape merverdi for kunden ved å virkeliggjøre ideer gjennom gode tekniske løsninger.

Hjelper med realiseringen

 - Vår kompetanse og nettverk av ressurser gjør oss i stand til å møte oppdragsgivers mål til verdiskapning, sier Kjell Simonsen, daglig leder i Periti AS.

Fra kontoret sitt på Kunnskapshavna i Arendal, og fra lokalene på Herøya i Telemark, tilbyr Simonsen både gründerbasert støtte, idéstudier for etablert industri og realisering av investeringsprosjekter. Gjennom et variert område, leverer Periti innenfor ledelse, studier, pilotanlegg, produksjon, sikkerhet, kvalitetssikring, arbeidsprosesser og støtteordninger. 

Blir synlig

- Fordelene med å være med i Eyde-klyngen, er at du får et nettverk, og på den måten er synlig. Det gir kredibilitet å være med i slike settinger, sier Simonsen, som ble medlem av Eyde-klyngen i begynnelsen av 2017. 

Periti har få ansatte, men et effektivt nettverk av konsulenter som gjennom egne avtaler er tilgjengelig for oppdrag gjennom Periti. Gjennom en fleksibel ressurstilgang med faglig tyngde og tung kompetanse ønsker de å bygge et firma med en offensiv og tydelig profil i markedet. Firmaet er en del av TS Group med 160 ansatte. Initiativet til selskapet Periti er tatt av fire erfarne ledere med teknologibakgrunn, og som innen sine områder er faglig kvalifiserte senioringeniører.

Bidrar til innovasjon

- Vi er bindeleddet mellom bedrifter og FoU-midler. Vi har 25 konsulenter i indre kjerne som er rettet mot prosessindustrien, bioindustrien, innovasjon, havbruk og vann. Vi har store prosesser innen prosessindustri og bio-energi, sier Simonsen, som ønsker å bidra til prosessindustriens innovasjonsutvikling, ved å være med på bedriftenes industrialisering og effektivisering.

Periti er dessuten for perioden 2017-2019 en av tre kompetansemeglere i Telemark og et bindeledd mellom bedrifter og forskningsmiljøer med fokus på verdiskapning.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev