Slik skal de små og mellomstore klare å henge med i Industri 4.0

En miks av realityshow, speed-dating og viljen til å dele, er veien å gå for å utvikle nye ideer for industrien. Ingvild Jensen har i løpet av flere "dater" på tre dager fått medspillere til ideen om å redde de små og mellomstore bedriftene. 

Å sitte på hver sin tue og klekke ut gode ideer, kan være greit nok. Men bedre blir det om enkeltpersonene går ned fra tuene sine og møtes på tvers av både faggrupper og bedrifter for å klekke ut nye tanker sammen. Filosofien bak Forskningsrådets Idélab, er at du kommer lengre ved å dele. Skal norsk industri holde tritt på et internasjonalt nivå, må det være vilje til å spre kompetanse på tvers. Spesielt om de små og mellomstore bedriftene skal overleve i den nye digitale tidsalderen. 

Forskningsrådet har derfor kommet med et helt nytt program som leverandørbedrifter kan få god nytte av.

Holder ikke tritt

- I de små og mellomstore bedriftene er du for opptatt av hverdagen til å ha tid til å henge med i utviklingen. Derfor klarer ikke små og mellomstore bedrifter (SMB) å holde tritt med de store i Industri 4.0, sier Ingvild Jensen, som gjennom Forskningsrådets Idélab har fått 4,5  millioner kroner, og fem dyktige fagpersoner med seg til å finne en metode som får de små og mellomstore bedriftene med i Industri 4.0.

Dette er en av gruppene som vant frem under Idélab Industri 4.0 på norsk i juni. 

Speed-datet 

Prosjektgruppen ble dannet i løpet av tre dager på Fornebu under idélaben til Forskningsrådet, i ren realityshow-stil. I løpet av tre dager, sammen med 27 andre deltagere, møtte hun personer som kunne være aktuelle samarbeidspartnere til å klekke ut gode ideer.

Ingvild Jensen, som har MBA i Strategisk ledelse fra NHH, er styreleder i Knudsen Dørfabrikk, har 20 års erfaring i ledelse av produksjonsbedrifter og er sertifisert i, og jobber med Simplexity Thinking System - en kreativ problemløsningsmetode, trengte personer i teamet som var gode på digitale løsninger.

Resultatet av flere speed-dater, ble:
Alex Alcocer, med doktorgrad i robotisering, autonome systemer og simuleringer, Elli Verhulst med doktorgrad i industriell design, menneskelige faktorer og endringsledelse, Arne Berre fra SINTEF Digital, med doktorgrad i robotisering, microflyvende gjenstander og 3D-rekonstruksjon, Jan Rune Herheim i Lillebak Engineering AS, med doktorgrad i industriell datainnsamling og analysesystemer og systemingeniøren Nils Bergheim i Zenith Systems AS.

Den lille dørfabrikken Knudsens Dørfabrikk, på Vestlandet, er case i studien. 

Digital tvilling

- Vår idé er å lage en digital tvilling av fabrikken. Denne skal vise hvordan alt fungerer, og etter å ha analysert denne, skal vi gi dem et veikart som viser hvordan de kan nå opp til Industri 4.0, forklarer Jensen.

Prosjektet skal utvikle et system som skanner produksjonshallen med alle dens komponenter, og lager en virtuell 3D modell. Slik kan man visualisere simuleringer av produksjonsprosessen. Dette brukes til analyse, optimalisering, visualisering og beslutningsstøtte, samt utvikle strategiske veikart for utvikling av bedriften. Slike veikart kan brukes som beslutningsunderlag for bedriftens ledelse, som diskusjonsgrunnlag med bedriftens ansatte, kunder og underleverandører.

Liknende digitale verktøy er i dag tilgjengelig for store vareproduserende bedrifter med avansert produksjonsutstyr og brukes strategisk for å se på virkingen av endringer, vurdere ulike omlegger, feilanalyse og prediktivt vedlikehold. Prosjektet skal gjøre dette enklere og billigere for på denne måten gjøre slike strategiske verktøy tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter.

 

- Viktig å følge med

Historien har vist at det er viktig å følge med i den teknologiske utviklingen. Kodak valgte å ikke gjøre det, og ble akterutseilt av den digitale fotograferingen. Det samme kan skje med norske industrileverandører. Følger de ikke med, har de store bedriftene gått over til kinesiske leverandører. 

Jensen satser på å ha ferdig veikartet innen to år.

- Jeg tror veldig på dette siden det vil det hjelpe de små å utvikle seg slik at de jobber i takt med de store. For det er et problem at en leverandørbedrift er på industri 1.0 mens den andre er på 4.0. Dette prosjektet vil løfte hele gjengen til Industri 4.0, sier Jensen og tilføyer:

- Men vi kan ikke digitalisere uten å ha med menneskene og engasjementet. Det må implementeres for at folk skal få eierskap til dette. Det er lett å glemme menneskene i digitaliseringen.

- Må bli lettere

En tredje faktor for å kunne holde tritt med de store, er finansiering. Jensen synes Norge har en vei å gå når det gjelder finansiering og støtteordninger.

- Vi må få tak i penger og støtte på en lettere måte. Dette er også en av stopperne som kan føre til at de små og mellomstore bedriftene henger etter, tror Jensen.  

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev