Skal redusere utslipp av støv og svovel

Takket være støtte fra Innovasjon Norge og Prosessindustriens Miljøfond går nå startskuddet for bygging av et fullskala pilotanlegg som skal fange og rense avgassene for svovel og støv fra en av ovnsgruppene ved Saint-Gobain Ceramic Materials AS.

Dette melder bedriften i en pressemelding i dag.

Saint-Gobain har i lang tid arbeidet for å redusere utslipp av støv og svovel fra fabrikken i Lillesand.

- Vi har arbeidet målrettet over mange år for å adressere lukt- og svovelproblematikken fra fabrikken, sier administrerende direktør Hilde Brunvand Nordvik, og understreker at det tar tid å utvikle miljøteknologi for prosessindustrien.

Og ikke minst løsninger som er bærekraftige. Det er dessuten svært kostbart å teste teknologien ut i full skala, men med støtten fra Innovasjon Norge vil dette nå bli muliggjort.

Egenutviklet og unikt i verden

Utstyret som nå skal installeres og testes ut i fullskala ved fabrikken i Lillesand er egenutviklet og helt unikt i verden. Gjennom flere år har konsernets FoU-avdeling jobbet sammen med eksterne spesialister for å knekke koden for å fjerne både støv, svovel og PAH-forbindelser fra silisiumkarbidproduksjonen.

- Dette arbeidet bærer nå frukter og vi føler oss endelig klare for å installere utstyret i fullskala på en av ovnsgruppene våre, sier Pål Runde, forskningsdirektør innenfor silisiumkarbid i Saint-Gobain konsernet.

Kort fortalt skal ovnene «lukkes», avgassene samles opp og sendes til et nytt, dedikert renseanlegg utenfor ovnshuset i Lillesand.

- På grunn av de høye temperaturene i ovnene våre er dette svært utfordrende, men nå er altså teknologien endelig klar for fullskala uttesting, uttaler Runde.

Teknologien er dessuten laget med tanke på at man senere også skal kunne installere energigjenvinning, noe som vil kunne produsere store mengder elektrisitet eller fjernvarme.

Fremtidig utvidelse

- Dersom installasjonen er vellykket, og systemet fungerer som forventet, er intensjonen vår å utvide slik at vi på sikt kan rense avgassene fra alle ovnene våre, sier Brunvand Nordvik.

- Vi ser også på muligheten for å levere tilsvarende systemer til andre Saint-Gobainverk i andre land, tilføyer hun.

Støtte fra Innovasjon Norge helt nødvendig

Prosessindustriens Miljøfond har funnet potensialet for svovelfjerning fra fabrikken i Lillesand så interessant at de støtter installasjonen med 12 millioner kroner. I tillegg kommer altså Innovasjon Norge med inntil 6 millioner som i hovedsak skal benyttes til uttesting av utstyret i ett års tid etter selve installasjonen.  Det er denne støtten som muliggjør en så snarlig realisering av pilotprosjektet. 

Grunnarbeidet starter på nyåret

Elias Dugan, avdelingsleder for ovnshuset i Lillesand, er spesielt entusiastisk.

- Dette har vi ventet lenge på, sier Dugan og peker på området utenfor ovnshuset hvor grunnarbeidet for renseanlegget snart skal settes i gang.

Han får ansvaret med å teste ut det nye systemet for innsamling av prosessgassen, og ser fram til installasjonen av anlegget som vil foregå gjennom hele 2018.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev