Skal lede Eyde Brilliant Industry

Marianne Brandett gleder seg til å jobbe med nye, smarte løsninger i prosessindustrien når hun starter 18.april som leder av Eyde Brilliant Industry. 

- Jeg ser frem til å være tilbake i prosessindustrien. Jeg har vært i MHWirth nå de siste ni årene, og før det i flere posisjoner i Elkem fra 1989-2007, blant annet som kybernetikker. Nå gleder jeg meg til å jobbe med prosessindustrien i hele regionen, og få brukt flere sider ved meg selv som kybernetikker og ta i bruk de siste fagene jeg tok i strategisk IKT og emnene i digitalisering og forretningsutvikling, med fokus på prosessledelse, ved Universitetet i Agder. Det blir helt topp, sier Marianne Brandett. 

Hun er utdannet sivil ingeniør fra NTNU med vekt på datateknikk og teknisk kybernetikk. Å gå fremtiden i møte med nye teknologiske løsninger for en mer smart produksjon, er fokus i Eyde Brilliant Industry.

Løfte oss opp

- Industri 4.0 er veldig i vinden nå, så vi må ta noen tak for å løfte oss opp. Spesielt klar over den utfordringen vi har i høytemperaturprosesser. Nå er det viktig å samarbeide om å finne de beste løsningene. Å bli gode sammen, sier Brandett. 

Eyde Brilliant Industry fikk nylig finansiering gjennom Sørlandets kompetansefond. Prosjektet tar sikte på å kartlegge teknologiske muligheter og avdekke kompetansegap innenfor digitalisering av prosesser ved høye temperaturer.

Utfordringer

Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre er veldig fornøyd med innsettelsen av den nye lederen for et av innovasjonssenterets viktige satsningsområde. Spesielt med tanke på utfordringene ved bruk av høytemperaturprosesser og bruk av ulike råvarer.

- Produksjonsprosesser styres i dag primært av kvalitet på råmateriale, energi-input og prosessvariable. Med ny sensorteknologi og avansert kamerateknologi vil det være mulig å benytte dette til bredere monitorering av prosessene. Satt i system vil en over tid også kunne benytte dette til bedre styring av ovnene. Dette er viktig ettersom variasjonen i råvarer kommer til å endre seg over tid, sier Maltby.

Meld deg på vårt nyhetsbrev