Foto: Herøya Industripark
Foto: Herøya Industripark

Samlet til kick-off på Herøya

Sintef Tel-Tek og Herøya Industripark samlet et femtitalls industriledere og utviklere til kick-off på Herøya. Målet er å lage en felles plattform for digitalisering av prosessindustrien.

− For oss i Herøya Industripark er dette viktig, fordi vi jobber med å intensivere digitale aspekter i utvikling av tilbudet i Herøyas pilotarena, sier Rolf Olaf Larsen, leder for industriparkens pilotarena, på Herøya industriparks nettside.

Les saken her

Står sammen

Tittel på kick-off var "Co‐creating a Digital Process Industry". Og det var akkurat det denne samlingen skulle gjøre også, med et sammensatt program med både internasjonale og nasjonale foredragsholdere. Og en workshop hvor deltagerne gruppevis skulle jobbe med muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering og prosessindustrien.

- For å få til gode, lønnsomme løsninger innen digitalisering av prosessindustrien, mener jeg det er viktig at vi jobber sammen. Digitaliseringstoget går fortere og fortere, og det er viktig at vi jobber sammen med andre bedrifter i Norge og resten av verden for å finne best mulig løsning, og sikre at vi henger med i effektivisering og inntjening i våre bedrifter for på den måten å sikre konkurransekraft og bærekraftige arbeidsplasser, sier Marianne Brandett, prosjektleder for Eyde Brilliant Industry, som deltok på kick-off på Herøya.

Samlokaliserte

Herøyamiljøet består av de samme type bedrifter som i Eyde-klyngen, men de er samlokaliserte på Herøya. Herøya er et område med lang industrihistorie, som nå har bedrifter som spenner fra de historisk tunge bedriftene som Hydro og Yara, til mindre teknologi- og gründerbedrifter.

- Jeg oppfatter at bedriftene her er svært fremtidsrettede, og vil spesielt nevne Elkem Solar som jo er medlem i Eyde-klyngen, og det spennende prosjektet ‘MV Yara Birkeland’. Dette er verdens første autonome skip som skal gå mellom Herøya og Brevik/Larvik, sier Brandett.

Strategier

Foredragene var en blanding av fokus på arbeidsmetoder for å lykkes med digitalisering, og presentasjoner av noen teknologier. Trygve Hanssen fra Elkem Technology presenterte hvordan Elkem som konsern har jobbet med digitaliseringsstrategien.

Seansen ble avsluttet med workshop hvor deltagerne etter tur presenterte utfordringer, muligheter og løsninger knyttet til digitalisering i prosessindustrien.

- Vi er spent på å se hvordan Sintef følger opp dette arbeidet i ettertid, sier Brandett.

Eyde-klyngen har en søknad sammen med Sintef Tel-Tek og Teknova til Norges Forskningsråd på FORREGIONEN ved digitalisering av prosessindustrien.

- Vi håper å lykkes i denne slik at vi kan jobbe konkret videre sammen for styrking av begge miljøer, sier Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre.

 Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev