Saint-Gobain presenterte sine miljømål for Sundtoft

Saint-Gobains miljødirektør for konsernets Ceramic Materials division, Elodie Fenayon, kom fra hovedkontoret i Paris til Lillesand for å diskutere hvordan vi kan lykkes med å redusere utslipp fra produksjonsprosessene i Norge.

Målet med møtet var å vise hvordan Saint-Gobain har forankret tydelige og konkrete miljømål i konsernets strategi, og få en dialog om hvordan vi best kan jobbe sammen med Norske myndigheter for å lykkes med å redusere utslipp fra produksjonsprosessene i Norge.

- Saint-Gobain ønsker å redusere sitt utslipp, og konsernet har et klart mål for sin utslippsreduksjon i sin strategiske plan, opplyste Elodie Fenayon.

Møte med Tine Sundtoft

Møtet var med Tine Sundtoft, som i 2017 skal gjennomføre en strategisk analyse av miljøsektoren i Norden, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd. 

- Det er mulig å nå 2°C- målet ved samarbeid fra aller parter, sier Tine Sundtoft.

Dette innebærer politikere, myndigheter, prosessindustrien, akademia og forbrukere. 

- Prosessindustrien er en del av løsningen for å nå målet, presiserer Sundtoft.

- Bedriften jobber med ulike reduksjoner av PAH og SO2, men trenger nok tid til å gjøre varige forbedringer og målinger, som tester og implementering av nye tekniske løsninger, opplyser Fenayon.

PAH er det vi ofte omtaler som tjærestoffer, og er forkortelsen for Polysykliske aromatiske hydrokarboner. SO2 er svoveldioksid, som er en fargeløs gass som dannes ved at svovel brenner. 

Tar tid å utvikle

Saint-Gobain har bedt om å ha den samme utslippsgrensen for PAH i 2018 og 2019, og deretter 10 prosent reduksjon av utslipp i 2020. Det er den tiden selskapet trenger for å utvikle og teste bærekraftige løsninger som kan redusere utslipp fra produksjonen.  

Parisavtalen, som Tine Sundtoft i sin tid som klimaminister var med på å utforme, innebærer at hele verden skal omformes til et lavutslippssamfunn. Når Sundtoft nå jobber med en analyse av Nordens bedrifter, er det for å skaffe et grunnlag for å finne nye påvirkningsmuligheter i miljø- og klimasamarbeidet landene imellom. Som fylkesrådmann i Vest-Agder Fylkeskommune, er hun opptatt av at Sørlandet skal være i førersetet i denne prosessen.

Ønsker kraftkrevende produksjon

- Klimafokuset i regionalplanen 2010-2020, er at Sørlandet ønsker  å være en global leder i klimavennlig produksjon. Agder ønsker å trekke til seg kraftkrevende produksjon, sier Sundtoft. 

Metallurgisk industri, som krever høy temperatur, har et naturlig produksjonssted der det finnes billig og miljøvennlig energi. 

- Jeg tror at Saint-Gobain er egnet til å finne og installere en løsning som kan redusere deres utslipp og på samme tid holde oppe deres produksjonsaktiviteter i Norge, sier Sundtoft.

Hun tror det kan være lettere å få en etablert bedrift til å investere i løsninger som skal redusere utslippet, enn å tiltrekke seg nye industrietableringer til regionen. 

- Innovasjon tar tid. Og jeg skjønner behovet bedriften har for tid til å utvikle den beste tekniske løsningen for å redusere utslippet, medgir Sundtoft.

Meld deg på vårt nyhetsbrev