- Øker sysselsetting og kjøpekraft i Norge

Alle kunne si seg enige i at det var bra at regjeringen hadde lagt frem en industrimelding, etter at vi har vært uten siden 1981. Nå ligger ansvaret på industrien om å følge den opp. 

I en paneldebatt en tidlig morgen under Arendalsuka, var  industrimeldingen tema for diskusjon mellom Næringsminister Monica Mæland, Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, Magnar Bakke fra bedriften INEOS, Atle Kigen fra Aker ASA, stortingsrepresentantene Geir Pollestad (Sp), Ola Elvestuen (V) og Terje Lien Aasland (Ap) samt Jørn Eggum fra Fellesforbundet. Alle kunne si seg enige i at industrimeldingen var en kjærkommen melding.

- En åtter

- Men det er jo slik at det er alltid noe som kan gjøres bedre, sa Stein Lier-Hansen, leder av Norsk Industri, som rangerer industrimeldingen til en åtter fra en skala fra en til ti.

Han er fornøyd med å ha fått gjennomslag for en rekke viktige saker. Og mener at dette er et godt utgangspunkt for å utvikle industrien videre. 

- Jeg er veldig glad for at vi fikk gjennomslag for Prosess 21, sier Lier-Hansen.

 

Satt rammer

- Meldingen er viktig fordi Stortinget har satt noen rammebetingelser for norsk industri. Industrien snakker samme språk som oss politikere. Og nå er det viktig å sørge for en rik tilgang på fornybar energi, sier Terje Lien Aasland (Ap). 

For Geir Pollestad (Sp) var det et sjokk å se industrimeldingen, for som han sa, så så det ut til at statsråden hadde lyttet.

- Og det sitter langt inne å si at det ble et godt innhold, Monica, repliserer Pollestad.

- Nå er utfordringen å følge opp meldingen. Vi må styrke kapitaltilgangen og vi må bli enige i hvordan vi håndterer strøm. Skal den være grønn eller ikke, følger Pollestad opp.

Ola Elvestuen (V) trakk frem det gode arbeidet regjeringen har gjort for å styrke virkemiddelapparatet.

Konkurrerer om å være bestevenn

- Politikerne konkurrerer i  å være industriens bestevenn. Nå har vi fått en melding som slår fast industriens egenart, sier Lier-Hansen.

Magnar Bakke fra petrokjemikaliebedriften INEOS var også fornøyd med industrimeldingen og understreket at som en internasjonal virksomhet så er man helt avhengig av gode betingelser for å være konkurransedyktig.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev