Ny utgave av NHOs lederprogram

Er du en leder eller mellomleder som ønsker å bidra til regional samhandling? Nå inviterer NHO Agder til en ny utgave av lederprogrammet "Summit".

Opplegget retter seg særlig mot ledere og ledertalenter som har ambisjoner om å bidra til å styrke egen virksomhet gjennom samhandling med andre nøkkelaktører i regionen.

Styrker og synliggjør

Siden 2013 har over 80 deltakere fra både privat og offentlig sektor fullført programmet. Hovedmålene er å styrke samhandling, synliggjøre Sørlandet og heve kompetansen til hver deltaker.

Den kommende utgaven av "Summit" er en videreutvikling av programmet, basert på erfaringer og innspill fra tidligere deltakere og tilbakemeldinger fra toppledere i regionen. Derfor legges det nå økt vekt på temaene ledelse og bærekraftig utvikling.

Bærekraftig forretning

Inge Bergdal, som til daglig arbeider ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder, vil følge deltakerne gjennom hele programmet for å sikre en rød tråd og sammenheng i temaene.

I tillegg har det vært etterlyst økt vektlegging av bærekraftig forretningsutvikling. NHO Agder har derfor etablert et samarbeid med Nicolai Løvdal som har påtatt seg ansvaret for å utville et spennende og involverende prosjekt med dette som utgangspunkt. Programmet for øvrig viderefører de populære elementene strategisk samfunnsforståelse, kommunikasjon for gjennomslag, samt endring og omstilling.

To semestre

Programmet varer i to semestre og inkluderer en mentorordning og studieturer til Oslo og København.

Målgruppe: ledere og mellomledere i både privat og offentlig sektor som har et ønske om å bidra til regional samhandling.

Søknadsfristen er utvidet til 23. juni.

Mer informasjon om programmet her: https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Agder/summit-lederprogram/program-for-samlingene/

Her kan du sende søknad om å bli tatt opp i programmet:

https://event.nho.no/skjema/?event=8041

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev