Nordisk symbiose

Ønsker et tettere samarbeid i Norden. Nytt nordisk nettverket skal legge til rette for regional vekst gjennom en industriell - og urban symbiose.

15. og 16. februar var Eyde-klyngen i Linköping i Sverige for å være med på å starte Nordic Industrial Symbiosis Network i samarbeid med:

  • Linkjöping Universitet (SWE)
  • Danish symbiosis center, Kalundborg (DK)
  • Digipolis, Kemi-Torneo (FI)
  • Alklasinn (IS)

Regional vekst

Nettverket skal legge til rette for regional vekst gjennom en industriell - og urban symbiose. Dette fungerer som en industriell økologi hvor et nettverk av ulike organisasjoner kan utvikle økologisk innovasjon og kulturelle endringer, samtidig som de skaper og deler for en mer lønnsom drift med både forbedret forretningsdrift og bedre tekniske prosesser. 

Kompetansebygging

- Dette skal gjøres gjennom kompetansebygging i akademia, offentlig forvaltning, utdanning og industrien. Gjennom økt fokus, økt kunnskap og tettere samarbeid på tvers av sektorene, skal det utnyttes nye muligheter for samarbeid i regionen, sier prosjektleder for International Relations i Eyde-klyngen, Christophe Pinck.

Sammen skal nettverket fremme dialog og øke kunnskap om industriell symbiose i Norden. 

Fra land til land

Videre skal det bygges kompetanser i deltakende regioner basert på en nordisk tilnærming som tar vare på utprøvde metodikker fra de forskjellige deltakernes land.

- En felles nordisk satsing vil samle de beste eksempler fra de forskjellig tilnærmingene i hvert land.

Basert på ulikhet

- Som nettverk skal vi bygge på styrken som ligger i denne brede tilnærmingen basert på diversitet, samtidig som det finnes såpass sterke likhetstrekk i den nordiske modellen som vil gjøre det mulig å samle seg rundt en felles tilnærming for å benytte seg av de synergiene som ligger i bunnen, poengterer Pinck.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev