Mulig samarbeid til lands og til vanns

Hva kan en klynge i landbasert prosessindustri og en klynge for havbasert næring ha til felles? 

Eyde-klyngen og klyngen NCE Maritime CleanTech diskuterer nå om det finnes et mulig samarbeid innenfor sirkulær økonomien fra land til vann - eller motsatt.

- I vårt første møte var det tydelig at vi har flere områder å samarbeide på, med basis i bærekraft og verdikjeder, sier leder av Eyde Innovation Centre, Lars Petter Maltby.

Sirkulært

NCE Maritime CleanTech, som representerer en av verdens ledende maritime kommersielle huber, besøkte tirsdag Eyde-klyngens sekretariat i Arendal for en prat om et mulig samarbeid innenfor ulike områder. Det er spesielt den sirkulære økonomien som er av interesse her.

Ren maritim næring 

Klyngen NCE Maritime CleanTech har som sitt virke å styrke medlemmenes konkurransekraft ved å utvikle og fremme innovative løsninger for en mer energieffektiv og ren maritim næring. Eyde-klyngen skal på sin side jobbe for å få medlemmene sine til å samarbeide om en renere og mer konkurransekraftig prosessindustri på land. Hvordan disse to næringene kan utvikle prosjekter sammen - på tvers av vann og land, kan bli en viktig brikke i tanken om å være bærekraftig på tvers av bransjer og næringer.

Veier mindre

Eyde-klyngen som har landets to eneste aluminiumsprodusenter som medlemmer, Alcoa og Hydro, er leverandører til noen av Maritime CleanTechs båtprodusenter. Aluminium er et viktig materiale i innovative båter, ved at de veier mindre. Dette er viktig i kombinasjon med å bruke batterier som drivkraft.

 Å jobbe politisk for at det legges statlige føringer for at slike fartøyer blir kjøpt inn, fremfor andre som bruker betraktelig mer ikke-fornybar energi - og i tillegg er produsert på en mindre miljøvennlig måte, er noe de to klyngen har felles interesse av å jobbe sammen for. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev