Mennesker gjør feil

Sikkerhet er ikke fravær av ulykker. Det er graden av kontroll. Hvordan kan vi bli bedre på HMS-arbeid?

26 deltakere fra 11 av medlemsbedriftene i Eyde-klyngen deltok på HMS-samlingen på Alcoa Lista 2.mars.  Her var hovedvekten lagt på HMS-læring og utvikling.

Må gå godt

Samlingen hadde spesielt fokus på menneskelig adferd og hvordan HMS-arbeidet skal bidra til gode systemer og rutiner, slik at arbeidsoperasjonene gjøres rett.

Samlingen var spesielt rettet mot menneskelige feil. For mennesker gjør feil – dette betyr at vi vil oppleve hendelser – noe som igjen gjør at vi må fokusere på at de gangene det går galt, så går det godt.

Hvordan lære av hverandre

Deltagerne fikk også en omvisning på Alcoa, med påfølgende spørsmål hvordan de kan sikre bredt HMS-samarbeid innad på bedriften, og hvordan kan de kan sikre HMS-læring og utvikling som Eydebedrift.

- Er du i tvil, så er du ikke i tvil. Stopp og søk hjelp, er leveregel nummer én på Alcoa for en sikker produksjon. 

Tilfeller av arbeidsuhell ved Alcoa har siden 1981 gått ned fra 43 til 2 prosent på grunn av økt fokus på god HMS.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev