Klimaministeren har tro på prosessindustrien

Klima - og miljøminister Vidar Helgesen (H) syntes det var morsomt å ta inn helheten av det Eyde-klyngen driver med da han besøkte Glencore Nikkelverk, Vitensenteret Sørlandet og i tillegg hadde et lukket diskusjonsmøte med Eyde-klyngen og Grid om sirkulær økonomi under Sørlandsbesøket fredag. 

- Det er veldig morsomt å ta inn helheten av det Eyde-klyngen driver med, fra å være noen som går foran for lavutslippsprosessindustri til å bygge fremtiden ved å lære opp nye arbeidstakere ved Vitensenterets fokus på materialteknologi, sier Helgesen etter å ha tilbragt en hel dag med Eyde-klyngen.

Sirkulær økonomi er noe han jobber med å få inn i Stortingsmeldingen. 

Har tro på prosessindustrien

- Jeg har tro på det. Særlig i prosessindustrien hvor vi har tyngde og erfaring. Det er interessant å se på hvor vi kan bruke farlig avfall og sette i bruk igjen, sier Helgesen.

Han synes også det er interessant å kartlegge behovet for dette i industrien - også internasjonalt. Også hva det vil koste en bedrift å gjøre et grønt skifte, er en informasjon som bør samles inn i en kartlegging. 

Miljømessige fremskritt

– Jo visst har Sørlandet en flott prosessindustri. Nå gleder jeg meg spesielt til å få høre om pilotanlegget for ny kobberproduksjon; det bærer i seg løfter om miljømessige fremskritt som kan komme hele verden til gode, ikke bare Glencore Nikkelverk!

Les saken i Fædrelandsvennen her

Kompetansepris til Nikkelverket

Meld deg på vårt nyhetsbrev