Iskald bedrift tatt inn i klyngen

For å leve opp til å gi oss kremen av iskrem, må den tradisjonsrike familiebedriften Hennig Olsen Is stadig fornye seg for å fortsatt være kundens selvsagte valg.  

Fornyelse gjelder også på energiforbruket. Hennig Olsen Is jobber aktivt med å redusere energibruken. Det vil gjøre dem enda mer konkurransedyktige på det tøffe is-markedet. 

Kompetansegruppen for energi i Eyde-klyngen er en aktuell arena for å dele erfaringer med andre bedrifter. Hvordan få energibesparende tiltak i alle ledd i produksjonen, er en av mange utfordringer for bedriftene som skal produsere med mindre energi.

Bedrift med tradisjoner

- Ingen bedrift overlever uten å endre seg. Vi lever i en lærende hverdag. Vi må tilnærme oss medarbeiderne våre med en kulturell endring. I en gammel bedrift med tradisjoner, tar det sin tid. Men vi må ha en grunnleggende tro på at vi får det til ved hjelp av medarbeidere. Her har vi mye godt som vi bygger videre på, sier Jan-Erik Narvesen, HR-direktør, og legger til at det er lite utskifting av medarbeidere og en stabil arbeidsplass for dem som er der.

For en fabrikk som har eksistert siden 1924, betyr det at mange har jobbet der i et helt liv. Å slutte i en jobb med pålagte is-pauser, er det ikke mange som gjør.  Men endring innad i bedriften er like fullt en del av hverdagen. Uansett om du har jobbet der i to eller tredve år. 

Tøft marked

Ismarkedet er tøft. Folkets favoritt er ikke alltid deres favoritt livet gjennom. Kommer konkurrenten med noe bedre, er slaget tapt. 

- Vi må være innovative. Vi er tett på sluttkunden. Da må vi skape produkter som markedet vil ha, sier Kristin Langeland, lean coach i bedriften.

Hennig-Olsen Is er tredjegenerasjons familiebedrift og en av Norges få gjenlevende privateide bedrifter innen næringsmiddelindustrien. Siden 1924 har deres hemmelige iskremoppskrifter gått i arv fra generasjon til generasjon. Den dag i dag fører de stolt tradisjonen videre, med stadig nye variasjoner på plakaten. 

- Innovasjonsarbeidet er viktig for oss. Det er en forventing om at vi skal komme med en nyhet hver sommer, sier Kristin Langeland.

En av utfordringen til bedriften er å jevne ut hele sesongen. Lage is som selger hele året - til alle anledninger. 

- Nytte av å være med

- Vi har nytte av å være med i flere av Eyde-klyngens kompetansegrupper, og vi gleder oss til å delta, sier Langeland. 

Is eller metall, målet er det samme - å være en konkurransedyktig bedrift med god omstillingsevne i en tid hvor ting forandrer seg fort.  

Hennig-Olsen Is er Nordens største iskremprodusent. Siden 1924 har har de laget kremen av iskrem. Årlig produserer de ca. 30 millioner liter iskrem og frosne desserter på fabrikken deres i Hannevika utenfor Kristiansand. Det utgjør nesten halvparten av det norske iskremmarkedet. I tillegg lager de deres egen sjokolade, karamell, krokan og syltetøy.

I dag er de omtrent 230 årsverk fra nesten 30 forskjellige nasjonaliteter. I tillegg til hovedkontoret i Kristiansand, har Hennig-Olsen Is regionskontorer i Oslo, Haugesund, Bergen, Molde, Trondheim og Tromsø.

Meld deg på vårt nyhetsbrev