Fra venstre: Magnus Lundquist (MEFOS), Christina White (Glencore Nikkelverk), Gro Eide (Elkem), Lars Petter Maltby (Eyde-klyngen), John Bustnes (MEFOS), Svenn Anton Halvorsen (Teknova), Andreas Nymoen (Necto) og Marianne Magnelöv (MEFOS).
Fra venstre: Magnus Lundquist (MEFOS), Christina White (Glencore Nikkelverk), Gro Eide (Elkem), Lars Petter Maltby (Eyde-klyngen), John Bustnes (MEFOS), Svenn Anton Halvorsen (Teknova), Andreas Nymoen (Necto) og Marianne Magnelöv (MEFOS).

- Interessante prosjekter å følge

Eyde-klyngen har besøkt det svenske forskningsinstituttet for industri, Swerea MEFOS.

Besøket på Swerea MEFOS i Luleå, Sverige, 7. - 8. desember, var en arrangert tur i regi av Eyde-klyngen, hvor medlemsbedriftene var invitert. Gro Eide (Elkem), Christina White (Glencore), Andreas Nymoen (Necto) og Svenn Anton Halvorsen (Teknova) deltok.

- Relvante for oss

MEFOS er en aktuell partner når det gjelder industrielle prosjekter for Eyde-bedriftene. Med basis i svensk stålindustri har de svært mye kompetanse innen prosessindustrien. Dette gjelder metallurgi, både jernholdig og ikke-jernholdig, prosess-styring, prosess-integrasjon, bio-baserte råstoffer, måleteknikk og modellering. Dette er med andre ord områder som er svært relevant for industrien. I tillegg er MEFOS eiet av industrien selv, slik at det har et godt eierskap i prosjektene fra industriens side, sier Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre, som var med på turen.

Les om Swerea MEFOS her  

MEFOS er også involvert i to store EU prosjekter på CO2-separasjon (Stepwise) og CO2-utnyttelse (Fresme).

- Dette er interessante prosjekter å følge, spesielt i lys av debatten om CO2-fangst og midler til dette i Norge, poengterer Maltby.

www.stepwise.eu

www.fresme.eu

- Muligheter for felles søknader

Elkem Technology og Eramet Norway er medlemsbedrifter i Swerea MEFOS. I tillegg er den industrielle forskningsinstitusjonen også koblet til NTNU, som er partner i EIT Raw Materials (European Institute of Innovation and Technology).

- Elkem har samarbeidet med MEFOS i mange år og vi har stor tro på at det er synergier mellom bedriftene i Eyde og dette industrinære forskningsmiljøet både på prosessoptimalisering,  resirkulering og CO2-utnyttelse, sier Gro Eide etter besøket, og tilføyer:

- Swerea MEFOS og Elkem Technology deltar også i et nettverk for pilotanlegg sammen, MetNet, noe som helt klart vil kunne styrke det nye katapultsenteret FutureMat. 

Utfyller hverandre

- Det var et hyggelig og interessant møte. Jeg ser gode muligheter for å kunne samarbeide med MEFOS. EIT Raw Materials er meget interessant for mulige felles søknader, sier Svenn Anton Halvorsen, sjefsforsker i Teknova.

Halvorsen har tro på at et felles prosjekt mellom Elkem-Teknova-Mefos vil være gunstig.

- Innen optiske målemetoder kan vi utfylle hverandre. Samarbeid innen modellering vil være høyst interessant. Jeg har inntrykk av at vi kan utfylle hverandre, med litt ulike innfallsvinkler for modellene. Det vil være interessant å kunne få til en god kobling mellom fysikalsk basert modellering og databasert, sier sjefsforskeren i Teknova. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev