Håper på en fortsettelse av BioCarb+

I november hadde BioCarb+ sitt avsluttende møte med presentasjon fra alle nasjonale og internasjonale deltagere i dette kompetanseprosjektet. Nå håper prosjektgruppen på en fortsettelse.

Hensikten med prosjektet som så dagens lys i 2014, var å realisere biokarbonets verdikjede for energiformål. Kvist og avfall fra tømmerhogst skulle bli utviklet til edelt kull, som både skulle få ned CO2-utlippet og skape lønnsomme sideprodukter som bio-olje og brennbare gasser. Nå er de fire prosjektårene gjennomført, med blant annet betydelig fokus på bruk av biokull til metallurgiske formål, og gruppen håper på en fortsettelse.

Verdifullt rusk

Sjefforsker i SINTEF, Øyvind Skreiberg, leder prosjektet som skal skape verdi fra skogen. 

- Utgangspunktet for prosjektet var økt utnyttelse av ulike biomasse-kvaliteter fra skogen for produksjon av ulike biokarbon-kvaliteter, til energiformål og som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri. For å muliggjøre dette, var det et behov for forskning gjennom hele verdikjeden, fra uttak av de ulike biomasse-kvalitetene til sluttbruk av biokarbonet. For å klare dette, ble et sterkt prosjektteam etablert, på forskningssiden og på industrisiden, som til sammen dekket hele verdikjeden, forklarer Skreiberg.

- Hvilke resultater har dere oppnådd?

Resultatene fra prosjektet er omfattende og viser hvordan forbedringer kan oppnås gjennom verdikjeden, for å tilfredsstille krav til ressursutnyttelse, energieffektivitet og produktkvalitet ved sluttbruk. Dette kombinert med økonomiske vurderinger har gitt et godt utgangspunkt for bærekraftsvurderinger. Selv om arbeidet som er utført er meget omfattende, er det behov for videre forskning for å optimalisere verdikjeden for spesielt metallurgisk industri, hvor de ulike metallurgiske industriene har ulike krav til biokarbonets kvalitet. Dette krever en helhetlig verdikjedetankegang for den enkelte metallurgiske industri. Målet er å erstatte de fossile reduksjonsmidlene med biokarbon fra norsk skog, sier Skreiberg. 

Industripartnere

Fra Eyde-klyngen var AT Skog, Elkem, Saint-Gobain, Alcoa Norway, Eramet og Eyde-klyngens sekretariat med som industripartner. Øvrig partner var Norsk Biobrensel AS.  I prosjektet er det også tilknyttet 

flere nasjonale forskningspartnere, NTNU og NIBIO, samt flere internasjonale samarbeidspartnere. Blant dem er vitenskapelige ressurser fra Hawaii og Ungarn. 

- Eyde-klyngen har bidratt i prosjektet for å sikre at industrien kan øke sin kompetanse på området. I forbindelse med veikart for prosessindustrien er bruk av biobaserte råvarer en betydelig del av løsningen for en bærekraftig prosessindustri i framtiden, sier Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre.

Nye strategier

Prosjektgruppens bestilling er å utvikle nye strategier for bruk av lavverdi biomasse, skurtømmer og energivirke for biokarbonproduksjon som råmateriale for industrielle applikasjoner. Det fire-årige prosjektet hadde en budsjettramme på 20 millioner kroner. Av disse er 80 % finansiert av Forskningsrådet. Resten av industripartnerne. 

- Har dere kommet så langt dere trodde dere ville komme i prosjektet?

- Det er publisert betydelige artikler og til og med laget en egen bok om biokull i prosjektet. Det har gitt et betydelig kompetanseløft for industri og akademia, forklarer Maltby.

- Hva skjer videre?

- Neste fase vil fokusere betydelig mere på biokull til metallurgisk industri, sier Maltby.

 

Les siste nyhetsbrev fra prosjektet her

 

Det var også en fellessesjon med SFI Metal Production under møtet. 

Les mer her

 

Meld deg på Eyde-klyngens nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev