Gir 1,1 millioner til TV-Aksjonen

Hydro har gitt 100.000 kroner fra hvert av produksjonsstedene sine til årets TV-Aksjon, som skal gi trygg skolegang i krigs - og konfliktrammede områder.

Hvert av Hydros lokale kontor/produksjonssteder gir 100.000 kroner til TV-aksjonen. Totalt blir dette 1,1 millioner kroner fra Hydro til årets TV-aksjon.

Hydro Vigeland i Eyde-klyngen gir 100.000 kroner til TV-aksjonen.

God start lokalt

- Det er virkelig hyggelig å kunne være med å bidra med et så stort beløp fra et nokså lite produksjonssted i Hydro-sammenheng. Årets aksjon er også helt i tråd med Hydros sentrale verdier og det å kunne være med å skape livskraftige samfunn. Nelson Mandela sa vel en gang at «Utdanning er det kraftigste våpen du kan bruke til å endre verden.» Vi håper at Hydro Vigelands Brug har vært med på å gi UNICEF og innsamlingsaksjonen en god start lokalt og ønsker de lykke til med det videre arbeidet, sier Kai Ole Erklev, administrasjonssjef ved Hydro Vigeland.

- Vi oppfordrer også alle våre ansatte til å bli bøssebærere i sine nærområder, sier Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro.

Bli med her

Gi - og utfordre en annen bedrift

Om TV-Aksjonen 

TV-aksjonen NRK UNICEF 2017: Hvert barn er en mulighet

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 22. oktober, og går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder; Colombia, Mali, Sør-Sudan, Syria og Pakistan.

 

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

 

Dette er UNICEF

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Den ble stiftet av FN i 1946 for å hjelpe barn rammet etter andre verdenskrig. Senere er mandatet utvidet til å gjelde alle barn i verden. I dag arbeider organisasjonen i over 190 land og territorier, og har som hovedoppdrag å sørge for at alle barn får sine rettigheter ivaretatt. UNICEF arbeider både med langsiktig utvikling og nødhjelp. Når krigen raser eller naturkatastrofen rammer er UNICEF allerede på plass og står klare til å hjelpe. I land hvor det ikke er behov for nødhjelp arbeider UNICEF med langsiktig utviklingsarbeid og påvirkningsarbeid for å bedre barns levekår.

 

Dette skal pengene gå til

Syria:

Halvparten av syriske barn er på flukt fra krigens grusomheter. Flesteparten er på flukt inne i Syria. Rundt to millioner barn står helt uten skolegang. Landet er i ferd med å miste to tiår med fremgang innen skolesektoren. UNICEF jobber intenst for å tilrettelegge utdanningen på best mulig måte i den svært komplekse konflikten i Syria. Med TV-aksjonen skal UNICEF gi skoleutstyr til 230 000 elever, gjenoppbygge nesten 800 klasserom, trene lærere og tilby undervisning til elever som har falt ut av skolen og må ta igjen det tapte. Gjennom læring og undervisning skal UNICEF tilrettelegge for å gjenreise Syria.

Colombia:

Landet har vært preget av borgerkrig og interne konflikter i mer enn 50 år. Barn og unge har betalt den høyeste prisen. I dag har en av fem unge i Colombia verken jobb eller skoletilbud. De sitter ofte igjen med få valg utover å bli en del av væpnede grupper og kriminelle gjenger. Med årets TV-aksjon skal UNICEF bidra til å skape trygge læringsmiljøer og gi lærere og rektorer teknikker til å minimere konfliktnivået. TV-aksjonsmidlene skal også gå til å identifisere områder med landminer og drive opplysningsarbeid for å forhindre at folk blir skadet og drept av miner og eksplosiver.

Sør-Sudan:

Sør-Sudan har vært herjet av borgerkrig siden 2013. 51 prosent av barn i skolealder får ikke utdanning, og Sør-Sudan har med det verdens høyeste andel barn som ikke får gå på skole. Klasserom er overfylt, det er mangel på undervisningsmateriell, og barn har ikke tilgang til rent vann eller toaletter. Mange barn slutter på skolen underveis på grunn av farlig eller lang skolevei, og fordi foreldrene ikke har råd til å sende barna på skole. Nødhjelp i form av utdanning vil være nødvendig i områder preget av kamper og usikkerhet. Med midlene fra årets TV-aksjon skal UNICEF få 24 000 barn tilbake på skolen, utdanne 1100 lærere og gi 90 skoler og læresteder leker og rekreasjonsutstyr.

Mali:

Nord i Mali står mer enn 300 000 barn mellom 7 og 15 år uten skolegang. Mer enn 360 skoler i det nordlige Mali er stengt, og vold fra væpnede grupper har ført til mangel på lærere. I Kidal er 79 prosent av skolene fortsatt stengt, og mer enn 600 lærere har flyktet på grunn av sikkerhetssituasjonen. TV-aksjonen vil gjøre UNICEF i stand til å gi skoleutstyr til 100 000 barn, rehabilitere 25 skoler, gi 1000 lærere opplæring i psykososial støtte og til å gi 400 skoler solcelledrevet interaktivt undervisningsopplegg.

Pakistan:

Pakistan er landet med høyest andel barn utenfor skolen i Sør-Asia. Nesten halvparten av alle barn i skolealder står uten et utdanningstilbud. For jenter er andelen 60 prosent. Målrettede angrep på skoler og pågående konflikter som sender mange på flukt, er blant årsakene til at barn mister skolegang. Med TV-aksjonsmidlene skal UNICEF gi 15 600 barn i kriseområder tilgang til læring, trene 520 lærere og opprette 520 lokale læringssentre. I tillegg til å lære grunnleggende ferdigheter jobber UNICEF for at skolen skal gi barn beskyttelse, psykososial støtte og verktøy til å mestre hverdagen.

Fakta om utdanning

  • 24 millioner barn verden over får ikke skolegang på grunn av krig og konflikt.
  • Riktig ernæring de første 1000 dagene av et barns liv er viktig for at hjernen skal utvikle seg riktig, slik at de har et godt grunnlag for å lære.
  • Barn som er redde har vanskeligere for å lære.
  • Jenter som fullfører ungdomsskolen har seks ganger så stor sannsynlighet for å ikke gifte seg unge.
  • Et barn som fødes av en mor som kan lese har 50 prosent større sjanse for å overleve sin femte bursdag enn med en mor som ikke kan lese.
  • Flere jenter blir på skolen dersom det er separate toaletter for gutter og jenter.
  • Utdanning i kriser er særdeles underfinansiert. Utdanning får mindre enn 2 prosent av de humanitære budsjettene.
  • Barnekonvensjonens artikkel 28 sier at alle barn har rett til utdanning.
  • Barn som ikke går på skolen har større sjanse for å bli utsatt for overgrep, misbruk og utnyttelse.
  • Barn som nektes utdanning nektes også retten til å utvikle seg og nå sitt fulle potensial.

 

Dette er TV-aksjonen NRK

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. Den har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer, og gjør at 100 000 bøssebærere kan banke på 2,3 millioner dører. På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld.

Bli bøssebærer! Les mer om TV-aksjonen og/eller meld deg som bøssebærer på blimed.no eller ring 02025.

 

Her kan du lese en artikkel om en av skolene.

Syria: Huleskolen

Mange syriske barn har aldri opplevd fred. Tiden de får tilbringe på skolen er dyrbar, selv om de befinner seg i en hule.

– Dette er første gang jeg går på skolen, forteller Seif-ed-Dien (5).

Femåringen har ikke har opplevd annet enn krig og er ett av mange barn som går på huleskolen i Dar’a i Syria. Krigen i Syria har vart lengre enn han har levd.

– Jeg elsker å komme hit fordi her kan jeg leke med vennene mine. Jeg har mange venner, forteller Seif-ed-Dien.

Også Nazeer (6) er glad for å kunne gå på skolen.

– Jeg elsker å komme hit slik at jeg kan lære alfabetet og lære å skrive. Men skolen her er ikke så fin som den gamle skolen min. Den var stor og vi hadde flere klasser, forklarer han.

Krigen har gjort 1/3 av alle skolene i landet ubrukelige. De er bombet eller skutt i stykker. For dem som har en skole å gå til, er ofte skoleveien for farlig. Derfor har lærere på flukt gått sammen om å lage alternative skoler i underjordiske huler.

– Skolen har ikke lys, men vi er i alle fall ikke redde her, forteller Nadia (9).

Ahmad og kona var begge lærere før de flyktet fra Hama til Idlib. De fikk rensket opp i en hule og startet skole for barna som bodde i nærområdet. Nå er det 120 unger innom hver dag. De to lærerne har måttet dele opp gruppen med elever i to skift slik at alle får litt undervisning, men det er langt fra ideelle undervisningsforhold.

Større steiner fungerer som stoler. De fleste bruker lårene som pult eller legger seg på magen i den støvete grusen mens de gjør skriveoppgaver. Ahmad forteller at sist vinter ble hulen oversvømt og de vurderte å legge ned huleskolen.

– Barna insisterte på at vi skulle fortsette, forteller han.

1,7 millioner barn i Syria får ikke skolegang i dag. Andre får noe undervisning, slik som i huleskolen, men mangler ofte utstyr. Det er også stor lærermangel. 150.000 lærere er drept eller på flukt.

– Det er barna som er de store taperne i denne krigen. Hvis vi ikke gjør noen ting mister de utdanningen sin også, sier Ahmad før han går tilbake til elevene sine.

 

TV-aksjonen NRK går av stabelen 22. oktober, hvor 100 000 bøssebærere vil besøke alle husstander i Norge. Årets TV-aksjon går til UNICEFs arbeid med å gi utdanning til barn i krig og konflikt, i Colombia, Mali, Sør-Sudan, Syria og Pakistan. Les mer om TV-aksjonen og/eller meld deg som bøssebærer på blimed.no eller ring 02025.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev