Går fra GE Healthcare til Elkem Solar

Fabrikkdirektør ved GE Healthcare, Jorunn Gislefoss, begynner i juni som ny fabrikksjef for Elkem Solar. At hun kjente godt til bedriften gjennom klyngesamarbeidet, gjorde byttet enklere.

– Det er en solid kapasitet vi har fått med på laget. Hun har erfaring med mange av de samme tingene som trengs for å utvikle Elkem Solar videre, sier verksdirektør og Gislefoss sin nye overordnede i Elkem Solar, Geir Ausland til FVN.

Godt kjent

10 års samarbeid i en klynge, bærer frukter. Når Jorunn Gislefoss bytter fra toppsjef i GE Healthcare til toppsjef i Elkem Solar, er det mye hun allerede har god kjennskap til fordi bedriftene har hatt et samarbeid gjennom Eyde-klyngens mange foraer. Arbeidet med bærekraft er ett av dem.

Vi har prøvd å samle alle topplederne i Eyde-bedriftene et par ganger i året, og staben i Eyde har vært flinke til å forberede temaer som har vært lette å prioritere å bruke tid på. I en tidlig fase i Eyde-samarbeidet, så brukte vi en del tid sammen for å bygge tillit til hverandre. Dette har vært avgjørende for det videre samarbeidet, åpenhet og villighet til å dele det de forskjellige er flinke på. Det er selvfølgelig også en fordel at bedriftene ikke direkte er konkurrenter i forhold til produktene vi produserer og selger. Leverandørindustri-bedriftene, som har blitt med i Eyde-klyngen de siste årene har også vært et flott tilskudd til Eyde-familien, og har mye bra å bidra med for å løfte oss alle sammen til å bli bedre, sier Gislefoss.

Starter 1.juni

Jorunn Gislefoss starter som fabrikksjef på Elkem Solar i Kristiansand fra 1. juni. 

De rundt 350 ansatte i hjørnesteinsbedriften i Lindesnes ble informert om nyheten torsdag. De ansatte ved Elkem Solar, som er omtrent 200, ble informert om deres nye sjef dagen etter. 

- Det har vært noen fantastiske år på GE. Jeg er veldig stolt av det jeg har vært med på – et stort industrieventyr på Sørlandet. Men nå er tida kommet for å gjøre noe annet, sier Gislefoss om jobbskiftet.

Viderefører energien

Hun gleder seg til å ta med seg energien fra GE Lindesnes inn i den nye jobben.

Gislefoss begynte som senioringeniør for kvalitetssikring og HMS ved fabrikkanlegget for 22 år siden. Fra 2003 har hun vært en del av fabrikkledelsen. De siste 5 1/2 årene har hun sittet som øverste leder. 

 

Les saken i FVN

Meld deg på vårt nyhetsbrev