Foto: Anders Gjørwad Hagen/NIVA
Foto: Anders Gjørwad Hagen/NIVA

Fjernet parasitter med aluminium og svovelsyre

Lærdalselva har blitt friskmeldt for parasitter ved bruk av aluminium og svovelsyre. NIVA står bak metoden som for første gang er tatt i bruk. 

- Det er første gang en parasitt er utryddet med bruk av aluminium. Med bruk av svovelsyre fra Nikkelverket i Kristiansand og aluminium fra Kemira omskapte vi Lærdalselva til en sur sørlandselv i 14-dagers perioder. Det var nok til å knekke parasitten, mens laksen var upåvirket og har vært i elva hele tiden. Dette i motsetning til gjeldende metode, der rotenon dreper all laks, sier Atle Hindar i NIVA.

Atle Hindar ved NIVAs avdeling i Grimstad har ledet behandlingene i 2011 og 2012, og doseringsteknikken er utviklet av Rolf Høgberget, samme sted. Etter fem år med sjekk av laksunger kom beskjeden mandag om at Lærdalselva nå er fri for Gyrodactylus salaris.

Les mer om metoden her

Miljødirektoratet har stått for finansieringen av metodeutviklingen, og har hatt det overordnede ansvaret for å motvirke parasitten. 

Les mer

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev