Eyde-klyngen i Kina

Innovasjon Norge i Kina er interessert i å se på muligheter for å kunne bruke liknende samarbeidsmodell som Eyde-klyngen når industri og myndigheter jobber sammen om en grønn og bærekraftig økonomi. 

Gunnar Kulia, prosjektleder i Eyde-klyngen, var på en konferanse i Beijing og fortalte hvordan myndigheter og industri i Norge sammen utarbeider endringer mot en grønn og bærekraftig økonomi. Tema for konferansen var «Endringer mot en grønn og bærekraftig økonomi», og ble åpnet av ambassadøren og representanten for kinesiske myndigheter. 

- Jeg understreket hvordan industrien samarbeider både for å komme opp med bærekraftige løsninger, og med ambisjon om å utvikle lønnsomme løsninger, sier Kulia. Han gikk også gjennom hvordan den norske regjering involverer alle sektorer i Norge, inklusiv prosessindustrien, for å utarbeide veikart mot nullutslipp for sin sektor. 

- Det er et håp om at dette kan være inspirasjon og grunnlag for en mulig utveksling av videre erfaringer, sier Kulia. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev