Knut Mørk. ReSiTec. Adm. Dir
Bernt Inge Øhrn. MIL. Adm.Dir
Lars Petter Maltby. CTO Eydeklyngen og konstituert leder FutureMat
Håvard Moe, CTO Elkem
Gro Eide. Elkem. Direktør FoU senteret
Luc Dionne. CEO TEKNA
Morten Henriksen, CTO Arendal Fossekompani
Espen Susegg, adm.Dir SIVA
Kjell Johannessen, UiA/Green Energy Network
Foto: Arne Roger Janse
Knut Mørk. ReSiTec. Adm. Dir Bernt Inge Øhrn. MIL. Adm.Dir Lars Petter Maltby. CTO Eydeklyngen og konstituert leder FutureMat Håvard Moe, CTO Elkem Gro Eide. Elkem. Direktør FoU senteret Luc Dionne. CEO TEKNA Morten Henriksen, CTO Arendal Fossekompani Espen Susegg, adm.Dir SIVA Kjell Johannessen, UiA/Green Energy Network Foto: Arne Roger Janse

Eyde er deltager i ett av to nye norske katapultsentre

Eyde-klyngen, sammen med Elkem, ReSiTec, MIL og flere samarbeidspartnere, er tatt opp i den nye ordningen Norsk katapult. De får i oppdrag å etablere nasjonale testsentre som skal være et tilbud til innovative bedrifter fra hele landet.

– Katapultsentrene skal bidra til å omstille Norge. Vi må øke innovasjonsevnen og konkurransekraften internasjonalt. En suksessfaktor er at industrien selv tar eierskap til ordningen, og at næringslivet tar sentrene i bruk, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

Regjeringen har satt av 50 millioner til etablering av de første katapultsentrene. I forslag til statsbudsjett 2018 foreslås ordningen videreført og doblet, til 100 millioner. Ordningen er utformet av Siva, i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Ett av de første

– Dette er utrolig moro, sier Håvard Moe, konserndirektør i Elkem Technology. – I konkurranse med 38 sterke industrimiljøer fra hele landet er vi valgt som et av de første testsentrene finansiert av Katapult-ordningen. Det vi gjør her vil være helt nødvendig for at Norge skal opprettholde posisjonen som verdensledende eksportør av materialteknologi, forteller Moe på Elkems nettside.

Les mer her

SINTEF Raufoss Manufacturing AS er den andre som er tatt opp i katapultordningen.

Eyde-klyngen gratulerer og ser frem til samarbeid.

FutureMat

Navnet blir FutureMat og etableres basert på piloteringsentrene i Kristiansand og Grimstad, i nært samarbeid med flere store industriaktører og Eyde-klyngen.

Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre, er konstituert leder av FutureMat.

- Dette er en anerkjennelse på at vi er et ledende industrielt miljø som det er stor tillit til. Samtidig er det viktig at vi klarer å tiltrekke oss de nye aktørene slik at de utfordrer oss, samtidig som vi bidrar med industriell erfaring, sier Lars Petter Maltby.

FutureMat skal bli et katapultseter for framtidens materialer.

Ambisjonen er å skape et senter som er teknologisk verdensledende, og samtidig et lavterskeltilbud til landets mange små og mellomstore bedrifter. FutureMat skal være en merkevare for bedrifter som er avhengig av å benytte framtidens materialer i sine produkter. Hele verden ser etter produksjonsmetoder som er mer effektive, og nye materialer som er mer bærekraftige.

Se hva FutureMat er, 24 minutter inn i filmen

Bak søknaden

Bak søknaden til Katapult-ordningen står en bredt sammensatt gruppe av aktører, inkludert ReSiTec, Mechatronics Innovation Lab, Tekna Plasma Systems (eiet av Arendal Fossekompani), Eyde-klyngen, Green Energy Network og UiA.

 Får 21.5 millioner

FutureMat tildeles inntil 21,5 millioner. Midlene skal gå til investering i utstyr og kompetanse- og tjenesteutvikling. Tilskuddene blir møtt med like store, eller større, investeringer fra miljøene selv.

– Å vinne konkurransen om å bli et av Norges første Katapult-sentre er en viktig anerkjennelse av det sterke kompetansemiljøet som finnes i samspillet mellom eksisterende pilotanlegg og nye teknologimiljøer her på Sørlandet, forklarer leder av Elkem R&D Technical Center Gro Eide. 

-En unik mulighet 

– ­Med de nye Katapultsentrene på Raufoss og i Kristiansand får norsk næringsliv en unik mulighet til å teste ut ny teknologi og smarte løsninger. Katapultsentrene blir viktige byggesteiner for Norge som ledende industri- og teknologinasjon, i møte med det grønne skiftet og sterkere global konkurranse. Med sine testanlegg, nettverk og høye kompetanse vil de ha en viktig rolle for utvikling i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Siva.no.

Sanner offentliggjorde de to første katapultsentrene på en åpen markering i Oslo fredag formiddag.

- Viktig at de brukes

Næringsminister Monica Mæland er svært godt fornøyd med at katapultsentrene nå kommer på plass.

 Jeg vil gratulere SINTEF Raufoss Manufacturing og Elkem, med partnere. Dette er spennende miljøer som jobber med framtidsrettede teknologier og løsninger på hver sine områder. Nå er det utrolig viktig at bedriftene rundt om i landet vårt bruker de nye sentrene, sier næringsminister Monica Mæland til Siva.

Les i DN

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev