Elkem får 40 prosjektmillioner

Elkem får 40 millioner kroner av  Forskningsrådet til å drive frem strategisk forskning på seks prosjekter som vil styrke produktspesialiseringen.

Elkem skriver i en pressemelding at de har fått disse millionene i 2017, og at de vil styrke deres strategi for produktspesialisering. 

Disse prosjektene blir støttet

  • Pyrolysis of wood optimized for production of energy and tailor-made biochar for silicon production (PyrOpt), i samarbeid med Sintef og Papir og Fiberinstituttet, skal se på ressurseffektiv produksjon av høykvalitets biokull, som på sikt skal erstatte store deler av Elkems forbruk av fossilt kull i produksjonsprosessene.   
  • Termoelektriske silisider (TESil) skal, i samarbeid med TEGma and Sintef, utvikle neste generasjons termoelektriske materialer for konvertering av spillvarme til elektrisitet.
  • Silicon production with no CO2 emissions (SiNoCO2), prosjekt sammen med Sintef og NTNU, som skal forske på muligheten for å lukke silisium- og ferrosilisiumsovner, som er et sentralt trinn i Elkems langsiktige plan for å utvikle en produksjonsprosess som er forberedt til framtidig karbonfangst.
  • Wood Based Carbon Electrodes (WOCA) skal, i samarbeid med Borregaard, utvikle biobaserte bindemidler til metallurgisk industri.
  • Agile CasT Iron Foundries, et produktforbedringsprosjekt i samarbeid med Mandal Casting AS, Ulefos Jernværk AS, Furnes Jernstøperi og Sintef, som skal gi bedre ytelse i støpejernslegeringene.
  • Silicon based intermetallics for Additive Manufacturing er et 3D-printingsprosjekt sammen med Sintef, der målet er å produsere utstyr og maskiner som kan håndtere høye temperaturer og stor slitasje.

Co2-nøytrale

- PyrOpt og SiNoCO2 er prosjekter som inngår i Elkems forskningsprogram “karbonnøytral metallproduksjon” (CNMP), hvor vi jobber med ny teknologi som kan gjøre våre produksjonsprosesser CO2-nøytrale, skriver Elkem i pressemeldingen.

Elkems prosjekter vil motta til sammen over 40 millioner kroner av de 950 millioner kronene som Forskningsrådet utlyste. Det var kommet inn til sammen 400 søknader, hvor midlene ble fordelt på 125 prosjekter.

 

Forbereder seg på fremtidens krav

- Vi setter meget stor pris på å ha fått en så stor tildeling av Forskningsrådets midler. Forskningsrådets finansiering er utløsende for at Elkem setter i gang med denne omfattende satsingen. Elkems egen finansiering kommer i tillegg og utgjør ca. det dobbelte av finansieringen fra Forskningsrådet. Prosjektporteføljen gjenspeiler hvordan Elkem forbereder seg på framtidens utfordringer, med økt satsing på spesialiserte produkter og miljøvennlig produksjon, sier Håvard Moe, SVP Elkem Technology.

Meld deg på vårt nyhetsbrev