Klyngeleder i Innovasjon Norges hovedstyre

Daglig leder i Eyde-klyngen, Helene Falch Fladmark, er oppnevnt som hovedstyremedlem i Innovasjon Norge. 

– Jeg gleder meg til denne oppgaven. Vi er inne i en viktig tid der det er behov for en ny retning. Omstilling til et mer bærekraftig næringsliv blir en av de viktigste oppgavene, og jeg håper jeg kan bidra med den erfaringen jeg har - fra en industri som nettopp har drevet med omstilling mot det grønne skiftet. Jeg sitter også i Forskningsrådets divisjonsstyre for innovasjon, så jeg kan forhåpentligvis bidra til at de virkemidlene staten har, går i samme retning.

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet.

Per Otto Dyb fra Oslo fortsetter to nye år som leder av hovedstyret. Ny nestleder er Jørand Ødegård Lunde. 

Les mer om Hovedstyret:

 http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/nytt-hovedstyre-i-innovasjon-norge1/#.V1kWNDdf2cM

 

Les fersk rapport med Innovasjon Norges innspill til en ny retning for Norge:

http://www.drømmeløftet.no/wp-content/uploads/2016/06/drommeloftsrapporten2016.pdf

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev