Klyngebesøk fra Island og Storbritannia

Eyde-klyngen har inngått et samarbeid med to klynger fra Island og England for å åpne for nye muligheter og styrke innovasjonsevnen i klyngene.

På bildet er Gudbjörg Oskarsdottir fra Island (Cluster manager), Gunnar Kulia (Eyde-klyngen), Hege Zahl (Innoventus Sør og Eyde medlem), John Brady (International Relations, Nepic) og Christophe Pinck (Eyde-klyngen).

I januar møttes representanter fra de tre klyngene Alklasinn fra Island, NEPIC fra England og Eyde-klyngen for å diskutere mulighetene for et strategisk samarbeid. 

Målet er å få på plass en H2020-søknad innenfor klyngedrevet "innovation support" for små og mellomstore bedrifter (SMB) for å åpne for nye muligheter og styrke innovasjonsevnen i klyngene internt.

Nye industrielle verdikjeder

I 2015 har Eyde-klyngen åpnet opp for medlemskap av leverandørindustrien for å skape mer samspill gjennom verdikjeden, noe som medfører nye muligheter. Nye industrielle verdikjeder kan oppstå i dette samspillet. 

Eyde-klyngen har, gjennom sine varierte satsningsområder, oppdaget potensialet og forutsetninger for godt samarbeid mellom SMB-bedriftene og kjernebedriftene. For å utnytte synergipotensialet bedre, setter klyngen økt fokus på å utvikle seg til et økosystem der SMBere trives. SMB danner ofte grunnlaget for knoppskyting og forankrer innovative løsninger i kjerneindustrien. Dette sikrer en dynamisk utvikling mot en ressurseffektiv prosessindustri.

Ny batteriteknologi

Arbeidspakkene til Eyde-klyngen krever høy grad av innovasjon og kommersialiseringsevne. 

Dette gjelder det fleste satsingsområdene som for eksempel ”brilliant industri”, ”miljøprogrammet” og ”future products”.

Som NCE innenfor ”Sustainable process industries” ser Eyde-klyngen disse fokusområdene i sammenheng for å etablere åpne og inspirerende utvekslingsarenaer. Det jobbes intenst i klyngen med fremtidens materialer og teknologier som vil kunne gi bidrag i forhold til retning på megatrender. Aktuelle eksempler på dette er ny batteriteknologi, verdikjeder basert på CO2 og karbonfangst, sirkulær økonomi, nye materialer til 3D-printing og nano-/komposittmaterialer. Dette skaper grunnlaget for en bærekraftig, innovativ og økonomisk vellykket utvikling for både kjernemedlemmene og leverandørene. 

Gjennom klynge- til- klynge samarbeidet vil det i tillegg legges til rette for mer utveksling på tvers av industrier. Målet med dette samarbeidet, er å stå sterkere i søknaden om midler fra EU.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev