Grønn konkurransekraft godt mottatt av Statsministeren

Prosessindustriens veikart legger nytt fundament for ny offensiv industripolitikk i Norge. Statsminister Erna Solberg sa seg enig i rapporten fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, som ble lagt frem for henne fredag.  

- Dere  gav oss en umulig oppgave, men i dag har vi resultater, begynte Connie Hedegaard og Idar Kreutzer fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, da de fredag la frem forslaget til en nasjonal strategi for å lykkes med lavutslippssamfunnet innen 2050.

Rapporten

Prosessindustriens arbeid med lavutslipp ble trukket frem som et viktig premiss for en nasjonal strategi for å nå klimamålene innen 2050. Statsminister Erna Solberg mener rapporten er et viktig grunnlag for Regjeringens arbeid med industripolitikk og sirkulær økonomi, som kommer til våren.

 

Veikartet for prosessindustrien 

 

- Legger til rette

- Vi er veldig fornøyd med at utvalget anbefaler at regjeringen legger til rette for å følge opp prosessindustriens ambisjoner om økt verdiskaping med nullutslipp. For å sikre dette anbefaler de regjeringen å opprette et strategiorgan, Prosess21, med ansvar for å følge opp industriens veikart, sier Helene Fladmark som deltar på overrekkelsen i dag sammen med leder av Eyde Innovation Centre, Lars Petter Maltby.

- Når noen skal omstille sin virksomhet, må noen være villige til å ta en risiko, poengterte Connie Hedegaard under presentasjonen av de viktigste punktene i rapporten. 

 

1.premiss 

Connie Hedegaard og Idar Kreutzer trekker frem prosessindustriens veikart som et viktig premiss for å få til en omstilling mot et ambisiøst klimamål og økt verdiskaping i Norge.

- Eyde-klyngen har vært pådriver for å utarbeide Veikart for prosessindustrien. Vi lanserte ideen om Prosess21 i 2013 og er glad for at det nå kan ligge til rette for at en slik felles strategiplattform for å realisere prosessindustriens ambisjoner, sier Helene Falch Fladmark.

Hun  og Lars Petter Maltby var tilstede for å se om innspillene deres ble tatt til følge. 

- Det er en ny norsk virkelighet, hvor det er behov for en omstilling. Vi i Norge drives av at vi må skape et alternativ til petroleum. Næringslivet må sikre verdiskapingen, presiserer Kreutzer, som mener at Parisavtalens holdninger nå skal omsettes til handlinger. - Det er i dette bildet prosessindustrien kan spille en viktig rolle.,

 

- Godt rustet

Statsministeren roste arbeidet ekspertutvalget har gjort, og mener dette har skapt et godt grunnlag for Regjeringens politikk. 

- Vi er et land som er godt rustet for den omstillingen vi skal gå inn i.  Parisavtalen kommer til å bety noe. Og når du trykker på de rette knappene, får du resultater, sier Statsminister Erna Solberg.

Klima - og miljøminister Vidar Helgesen presiserer at vi nå er ved startstreken. 

- Vi har fått inn mange Veikart og nå er vi nødt til å bygge videre på disse, sier Helgesen.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev