Eyde-leder med i det nye teknologirådet

Eyde-klyngens daglige leder, Helene Falch Fladmark, er oppnevnt som medlem av det nye Teknologirådet som skal gi råd til Storting og regjering for å sikre en balansert offentlig teknologidiskusjon og vurdering.

- Teknologirådets oppgave er å være i front i å forstå teknologiutviklingen – og å se på muligheter og utfordringer med ny teknologi. Dette er midt i blinken for det vi i Eyde-klyngen kaller X faktor. Vi har som oppgave å utvikle metoder for å ta inn over oss teknologiutvikling og megatrender som vil påvirke bedriftene i klyngen. Gjennom dette vervet vil jeg komme enda tettere på fremtidstrendene og forhåpentlig få med tilbake til klyngen kunnskap som vi kan bruke for å sikre at vi er i front, sier Helene Falch Fladmark.

 

Gir råd

Teknologirådet har 15 medlemmer og ledes av Siri Hatlen. Rådets medlemmer som ble valgt inn fra 15.november i år, sitter der til 14.november 2020.Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi.

 

Fremmer offentlig debatt

- Rådet tar stilling til teknologiutfordringer og de muligheter som ligger i ny teknologi på alle samfunnsområder. Rådet er viktig for å fremme en offentlig teknologidebatt og foreslår tiltak, uttaler næringsminister Monica Mæland (H) på regjeringens nettside.

 

Les saken her

Meld deg på vårt nyhetsbrev