Eyde-klyngen godt mottatt i EU

 Eyde-klyngen ble bedt om å komme med FoU-innspill til EU etter sin presentasjon av sirkulærøkonomi i Brüssel. 

 - Et viktig møte vi hadde i Brüssel, var med Tomás Turecki, som er delaktig i å utforme det fremtidige EU innovasjonsprogrammet for 2018-2020. Han syntes Veikartet var såpass interessant at vi kunne komme med innspill til dette EU-programmet, sier Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre.

 

Innlegg om sirkulærøkonomi

Eyde-klyngen var delaktig tilstede i Brüssel under den årlige Open Days for SPIRE - arrangert av EU-kommisjonen. Prosin arrangerte et møte med representanter fra EU-kommisjonen for å diskutere sirkulærøkonomien i prosessindustrien. 

Maltby holdt selv innlegg om sirkulærøkonomi ved arrangementet European Week of Regions and Cities i ambassaden til delstaten Hamburg.  Dette arrangementet hadde fokus på fylkeskommuner og regional samfunnsutvikling. Tre av de til sammen åtte innleggene som ble holdt her, hadde et industriperspektiv.

 

- Fruktbart møte

- Vi tenker at det var et ganske fruktbart møte. I EU blir det i voksende grad snakk om mer sirkulærøkonomi. Alle kommer til å forholde seg til sirkulærøkonomi. Og vi fikk bekreftet at det er en langsiktig satsning fra EU - som vi også vil trappe opp, siden dette forblir et viktig satsningsområde, sier Christophe Pinck, prosjektleder i Eyde-klyngen, som deltok sammen med Maltby i Brüssel. 

De hadde også et møte med Yngve Foss i Forskningsrådet, med Mathias Havgar i Innovasjon Norge, som er stasjonert i Brüssel, og et møte med Nicolai Grødrum fra South Norway (sør-norsk Europakontor). Disse ble orientert om Eyde-klyngens arbeid og satsningområde fremover.

- Vi fikk også innspill om hvordan vi kan jobbe videre her i Norge med ulike nettverk, presiserer Pinck.

 

Forlenget arm

- Det skjer veldig mye der nede. Så når vi bruker disse som en forlenget arm i Brüssel, er det viktig å orientere dem om hva vi gjør. Deres jobb er å være der som et kontaktpunkt og knutepunkt, poengterer Pinck.

Eyde-klyngen hadde også et møte med deler av den norske EU-delegasjonen.

- Disse sitter i politiske prosesser, så vi ga dem innspill til den politiske arenaen. Det er veldig relevant i EU politisk sett å jobbe med dette, og vi fikk ros for Veikartet, informerer Pinck. 

- Det er nyttig å treffe både  næringsråd Lars Erik Nordgaard og  miljøråd Jonas Landstad Fjeldheim i EU, og at vi forteller om Eyde-klyngen for at de skal være informert om oss og hva vi gjør. Jeg tror det var ganske nytt og nyttig for dem at Eyde-klyngen jobber så mye med sirkulærøkonomi, sier Maltby. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev