- Elkem ligger langt foran

Under Agderkonferansen sier Statsminister Erna Solberg at Sørlandet og prosessindustrien er den spydspissen vi trenger for en omstilling til det grønne skiftet.

I talen under Agderkonferansen trakk Erna Solberg spesielt frem Elkem Solar som et godt eksempel på en bedrift som til tross for å ha blitt utkonkurrert på solcellemarkedet på grunn av billigere produksjonsmåter i Kina, har klart å ta opp konkurransen.

Hun mener bedriften har gjort en god jobb med å effektivisere produksjonen og få ned kostnadene knyttet til dette. Solberg mener også at bedriften er i en særklasse når det gjelder forskning på gjenbruk av avfall.

Å tenke bærekraft og omstilling er Sørlandet langt fremme på, mener Statsminsteren.

Les mer her:

https://www.nrk.no/sorlandet/sorlandsbedrifter-far-ros-for-omstilling-1.13339784

Meld deg på vårt nyhetsbrev