Dialogmøte med Børge Brende

Hvordan blir en region eller en nasjon attraktiv for etablering av ny industrivirksomhet? Hvordan kan norske myndigheter bidra til at globale aktører legger ny industrivirksomhet i Norge? 

Eyde-klyngen deltok mandag i næringsdialog med Utenriksminister Børge Brende i regi av UiA. Flere ledere fra Eyde-bedrifter deltok i møtet: Lars Petter Maltby (Saint-Gobain), Heine Østby (Binani 3 B Fibreglass) og Tom Cantero (Air Porducts) sammen med andre næringslivsledere. Helene Falch Fladmark, daglig leder i Eyde-klyngen, presenterte for utenriksministeren Norges muligheter som vertsland for global industri. 

 

- Trenger flere bein å stå på

- Prosess - og metallurgisk industri representerer en av de største eksportnæringene i Norge - og har store vekstmuligheter. Fladmark hevder derfor at Norge er et godt vertsland for fremtidig vekst og investering i bærekraftig prosessindustri.

- Bedriftene er i kontinuerlig utvikling, og det er høy kompetanse på alle nivåer. Vi har høy produktivitet og i tillegg et lavt miljøfotavtrykk, presiserer Fladmark.

Myndighetene med seg

Om myndigheter spiller på lag med klynger og enkeltbedrifter, blir det enklere å legge til rette for industriutvikling. 

Globale selskaper legger ofte tre typer av vurderinger til grunn ved valg av lokasjon for ny industrivirksomhet; økonomiske vurderinger, vurdering av forretningsmessig risiko og ikke-økonomiske vurderinger. 

Spesielt innen prosessindustrien er det tilgang på råvarer og kraft som styrer valgene. Infrastrukturen er også avgjørende for hvor lønnsomt eksport og import vil være for bedriften. Og selvsagt kostnader for arbeidskraft, anleggsmidler, driftsmateriell, etc. 

 

- Forbedre rammebetingelsene

- Vi ønsker en helhetlig profilering av Norge som attraktiv vertsnasjon for kunnskapsintensiv industri, sier Fladmark. - Og vi må drive oppsøkende virksomhet mot attraktive industripartnere, legger hun til.  

Møtet var arrangert av Handelshøyskolen ved UiA, og næringslivsledere fra viktige eksportbransjer lokalisert på Sørlandet deltok sammen med forskere fra UiA.

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev