Deler velvillig med hverandre

- En av de viktigste grunnene til å ha et Leanforum, er å ha en arena hvor man kan lære av hverandre.

Leder av Eyde-klyngens Leanforum, Philip Spinnangr i Saint-Gobain CS, mener det er viktig for bedriftene som er med i Eyde-klyngen at de har en kultur for å dele kompetanse, og en møteplass for å utveksle erfaringer. 

I tillegg til Arbeidsutvalgsmøtene som er omtrent fire ganger i året, arrangerer de gjerne én samling i året, hvor alle medlemsbedriftene er invitert til å delta.

Mye har endret seg

- Det er mange ting som har endret seg etter at Leanforum startet opp, men det må ses i sammenheng med at også Eyde-klyngen har endret seg. Leanforum var det første forumet som ble startet i Eyde, siden dette var et emne som alle bedriftene var enige om at man kunne samarbeide om, uten at det ville være noe fare i forhold til blant annet konkurranse, sier Spinnangr.

Siden har det blitt mer åpent, og for bedriftene er det lettere å ta kontakt med hverandre.

Ønsker å vise hverandre

 - Man ønsker å vise frem hva man er gode på. Bedriftene er gode til å besøke hverandre og lærer mye av det. Det er rett og slett blitt et nettverk på Sørlandet, der man velvillig deler med hverandre, har Spinnangr erfart.

- Og når det gjelder Lean er delingsviljen meget stor mellom bedriftene, tilføyer han.

I dag er Saint-Gobain, Glencore Nikkelverk, Eramet, Alcoa, GE Healthcare og Fibo Trespo representert i arbeidsutvalget.

Les mer om Leanforum her

Meld deg på vårt nyhetsbrev