Batterier for fremtiden

Batterier er i vinden. Eyde-bedriftene Glencore, Elkem og Saint Gobain er sammen med Universitetet i Agder godt i gang med prosjektet Eyde-battery, som skal utvikle nye batterier som er mer effektive og miljøvennlige. 

-        Vi tror denne veksten kommer til å skje fort – og allerede nå brukes det 70 -80.000 tonn nikkel i batterier på verdensbasis. Da er det viktig for oss å være med på dette, sier Per Ramsdal, administrerende direktør i Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

Teknologi og produkter knyttet til batterier er i sterk utvikling. Dette drives blant annet frem av behovene i elektriske biler, smart grids, mobiler, lap tops og lagringsbehov i solenergiparker. Eyde-bedriftene Elkem, Glencore, Eramet og Saint Gobain produserer materialer som er viktige i fremtidens batterier: silisium, kobolt, mangan og høyrent karbon er sentrale materialer i batteriproduksjon.

Lagre mer energi

- Hva skiller disse batteriene dere vil utvikle fra andre batterier?

- Lithiumbatterier skiller seg fra tradisjonelle blybatterier ved at de kan lagre mye energi. Batteriene kan lades mange tusen ganger uten at de vesentlig forringes, og de er mye lettere enn blybatteriene, forteller prosjektleder i Eyde-klyngen, Gunnar Kulia.  

- Hva kan disse batteriene brukes til? 

- Lithiumbatterier benyttes blant annet i El-biler og i mobiltelefoner.  Dette markedet er i sterk vekst.  Denne type batterier er gunstige fordi de i forhold til vekt lagrer store mengder energi.  Batteriene har også den viktige egenskapen at de kan lades på nytt mange ganger uten at kapasiteten forringes.  Det er grunnen til at mange bilprodusenter kan gi 8 års garanti på batteriene.  De har lang levetid selv med aktivt, daglig bruk.  En ulempe er at batteriene kan antennes, og sikkerheten er derfor veldig fokusert blant bil - og elektronikkprodusentene, sier Kulia.

Et eksempel på dette er de nye Samsung Galaxy-mobilene som nå trekkes fra markedet.

Samarbeider med forskningsinstitusjoner

Noen av bedriftene har arbeidet over tid med batterirelaterte FoU-prosjekter, blant annet har Elkem et batteriprosjekt støttet av Forskningsrådet. Her fokuseres særlig på anoden i batterier, mens fellesprosjektet med de to andre bedriftene vil fokusere på katoden. I oppstarten er Glencore, Elkem og Saint Gobain deltagende Eyde-bedrifter, men flere kan komme til. Det er allerede etablert samarbeid mellom enkeltbedrifter og fagmiljøene ved Universitetet i Agder, IFE(Institutt for energiteknikk), NTNU og ved Universitetet i Uppsala. Alle disse har tung kompetanse innenfor hver sine deler av det aktuelle fagområdet.

 

Mer miljø- og brukervennlig 

I prosjektet er det primært fokus på hvordan vi kan forbedre produktene som leveres fra bedriftene slik at kundene kan lage lithiumsbatterier som blir enda mer ressurs-, miljø- og bruksvennlige.  

-        Det er veldig nyttig for oss å være med i dette prosjektet, for å få mer innsyn i batteriteknologien. Vi produserer verdens reneste nikkel, og vi produserer kobolt – begge deler brukes i batteriproduksjon. Og mye av råstoffene våre kommer fra resirkulerte batterier som vi smelter om igjen, sier Ramsdal.

Han er sikker på at batterier er noe som kommer til å bli stadig mer etterspurt.

Et hovedfokus i utvikling av batterier er vekt i forhold til lagret energi.  Her er det store forbedringspotensialer.  Dersom prosjektet kan bidra noe til at for eksempel lagringskapasiteten av energi pr vektenhet øker, kan el-biler kjøre lengre med biler som veier mindre.  Det blir mer brukervennlig, men også mer miljøvennlig.

- Vi har også hatt noe fokus på resirkulering av batterier og vurdert om vi har en rolle i dette, blant annet for å kunne få resirkulerte materialer som råvarer inn i våre bedrifters produksjon.  Dette er ikke hovedfokus i prosjektet, men således likevel viktig, sier Kulia.  

I mobiler 

Lithiumbatterier benyttes også i mobiltelefoner og elektronisk utstyr.

Ramsdal mener det er viktig å tilpasse produksjonen etter etterspørselen. Og viktig å lære av andre bedrifter i Europa. Gjennom Eyde-klyngens batteriprosjekt, har han vært med på flere workshops – og lært mer om hvordan produksjonen kan tilpasses for å fore markedet med det som trengs for å bidra til å utvikle nye batterier.

 - Hvor mye miljøgevinst får vi ved å bruke slike batterier? 

- Den største miljøgevinsten får vi ved at el-biler erstatter bensin- og dieselmotorer.  Det medgår selvsagt energi med tilhørende CO2- utslipp når man produserer disse batteriene.  Men i land som Norge med vannbasert strømforsyning, blir miljøregnskapet svært positivt.  Dessuten forventer vi at nær 100 prosent av disse batteriene vil bli resirkulert når de ikke lenger har anvendelse i biler.  Dette er snakk om store batteripakker. Og metaller som kobolt og nikkel som anvendes i disse batteriene er så verdifulle at resirkulering også blir lønnsomt kommersielt, sier Kulia.  

Banebrytende

- Hvorfor er dette prosjektet så banebrytende?

 - Det er flott og viktig at disse bedriftene som alle leverer til dette viktige markedet samarbeider om å lagre og utvikle best mulig løsninger til markedet.  Vi har gjennomført workshops med deltagelse fra NTNU, Sintef og den verdensledende produsenten Umicore.  Vi har hatt samtaler med markedseksperter om trender og markedsbehov. Alt dette bidrar til økt fokus, bevissthet og forhåpentligvis mersalg av miljøvennlige løsninger for medlemsbedriftene, sier Kulia.

 Dette prosjektet er finansiert av Sørlandet Kompetansesenter og er direkte videreutvikling av de to prosjektene Sørlandet Kompetansefond har gitt støtte til i 2015: Eyde Klyngeutvidelse, der den nevnte kartlegging fra Agderforskning var en viktig faktor, og Eyde Miljøprogram, der områdene innenfor Energi har kommet tydeligere frem.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev