Varmepumpe for en mer lønnsom drift

Viking Heat Engines håper på å starte testingen av deres høytemperatur varmepumper så tidlig som i januar eller februar neste år. Denne skal i prinsippet kunne spare energi for bedrifter som Alcoa, Eramet, Glencore Nikkelverk og Saint-Gobain.

Mindre enn seks måneder etter at NCE Eyde-selskapet Viking Heat Engines slo fast at det lett kunne overføre CraftEngine-teknologien fra en varmemotor til en høytemperatur varmepumpe, starter de nå allerede på nyåret uttestingen av dette produktet, informerer de om på sin nettside. 

Varmepumpa skal øke temperaturen på lavverdig spillvarme til for eksempel 140 °C eller høyere, slik at den kan gjenbrukes i prosesser som krever høyere temperaturer enn det den har.

 

Fundamentet er lagt

 

Kraftproduksjon med Organic Rankine Cycle (ORC) muliggjør gjenvinning av lavtemperatur spillvarme og andre varmekilder der hvor varmen ikke kan benyttes eller hvor strømmen har større verdi.

Harald Nes Rislå, leder av FoU ved Viking Heat Engines, sier at grunnen til denne korte tidsrammen før pumpa kommer på markedet, er fordi fundamentet for dette systemet allerede er lagt.

 

- ORC-systemet som vi har utviklet er veldig likt det vi behøver for varmepumpen. Basert på våre vurderinger, så vi at vi kun trengte minimalt FoU-arbeid for å konvertere motoren til en varmepumpe. Vi overfører kort og godt all den tekniske kunnskapen fra ORC-prosjektet til dette prosjektet, sier Nes Rislå.

 

Neste år

 

Varmepumpeteknologien skal etter planen være på markedet neste år, dersom testingen går etter planen.

 

Det som gjør Viking Heat Engines varmepumpeteknologi så spesiell, er i følge Nes Rislå at den kan oppnå en langt høyere temperatur enn andre produkter på markedet. 

 

Blant dem som kan dra fordeler av CraftEngine varmepumpe, er næringsmiddelindustrien, tekstil, tre - og papirmasse og en hel del innenfor kjemisk- og metallindustri.

 

- Og listen fortsetter. Det er en veldig god posisjon å være i siden vi vet det er et stort marked der ute. Vi vet bare ikke hvor stort dette kan bli, sier Nes Rislå. 

Her kan du leser mer.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev