Utnevnt til nasjonalt knutepunkt for grønn industriutvikling

Næringsminister Monica Mæland og kommunalminister Jan Tore Sanner utnevnte fredag Eyde-nettverket til status som NCE-klynge - en verdensledende klynge for bærekraftig prosessindustri.

Fredag ble det kunngjort at næringsklyngen Eyde-nettverket er utnevnt til NCE-klynge
(Norwegian Centre of Expertise)

- Det er særlig viktig i den tiden vi lever i, når utsiktene er usikre, at Norge satser på grønn og bærekraftig industri. Eyde-nettverket er en del av det grønne skiftet. En ledende del. Vi er ingen grønn mote, men jobber med miljøforbedringer og utviklingen av grønnere prosesser og produkter i praksis, sier Helene Falch Fladmark, leder av Eyde-nettverket.

- Statusen som NCE og den økonomiske støtten vi får, er en svært viktig kraft for å forsterke det arbeidet vi startet for åtte år siden, sier Fladmark.

- Ett skritt foran

 - Vi må være ett skritt foran konkurrentene våre. Næringsklyngene bidrar til samarbeid, utveksling av kunnskap og innovasjon. Resultatene de skaper vil være viktig for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter. Vi har derfor store forventninger til klyngene som i dag blir tatt opp i programmet, sier næringsminister Monica Mæland til Innovasjon Norge.

Langvarig satsing

- Dette betyr at vi kan realisere det vi ønsker at prosessindustrien i Norge skal bli. Den kommer til å være konkurransedyktig og bærekraftig i et langvarig perspektiv. Norge har lang tradisjon for denne type industri. Gjennom Eyde-nettverket sikrer vi et nasjonalt grunnlag for teknologisk konkurransekraft til bedriftene våre, sier administrerende direktør i Saint-Gobain CM Lars Petter Maltby, som er styreleder i Eyde-nettverket.

- Et eksempel på dette, er når vi utvikler løsninger for å eliminere og resirkulere avfall eller alternative fornybare råvarer. Nye bedrifter vil utvikles og skal tjene penger på å utvikle løsninger for dette, sier Maltby.

- Et internasjonalt panel har evaluert Eyde-nettverket, og vurdert nettverket som fremragende i global sammenheng. Utnevnelsen av Eyde-nettverket til NCE er en anerkjennelse av det arbeidet vi bedriftene sammen legger ned for å utvikle oss videre, og det henger høyt, sier teknologisjef i Elkem, Håvard Moe.

Elkem er en av Eyde-nettverkets medlemsbedrifter, og et av verdens ledende selskaper innen miljøvennlig produksjon av metaller og materialer. De viktigste produktene er solcellesilisium, silisium, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon og microsilica.

Avhengig av samarbeid

- Prosessindustrien er avhengig av samarbeid for å utvikle seg. For Elkem er NCE Eyde-nettverket en unik mulighet til å samarbeide med verdensledende aktører som leverer spesialiserte produkter i det globale markedet, sier teknologisjef i Elkem, Håvard Moe.

- Vi er det moderne Sam Eyde. Mens han sto alene, sikrer vi nyskapingen sammen. I en moderne tid må man samarbeide for å få ting til. Dette gir en bekreftelse på at det anerkjennes hvilken betydning denne industrien har for fremtiden, og at vi har en viktig rolle ved å utvikle denne industrien. Det finnes ingen andre tilsvarende for denne type industri, sier Fladmark.

Drar med forskningen

Det regionale Eyde-nettverket som ble startet i 2007, har hele tiden vært drevet frem av bedriftene selv, og bidrar til å utvikle regionens forskningsmiljøer, spesielt fra Universitetet i Agder. Rektor ved UiA, Torunn Lauvdal synes det er stort at Eyde-nettverket har fått NCE-status.

- Klart at dette betyr mye. Det betyr at Eyde-nettverket får en annen status, stabilitet ved at de får NCE-midler over tid, og kan konsentrere seg om forskning, som er veldig viktig. Vi har samarbeidet spesielt på områder som energisparing og bærekraftig produksjon, og vil fortsette med det i fremtiden, sier Lauvdal.

- Høyst fortjent

- Dette er veldig gledelig, og en høyst fortjent anerkjennelse. Eyde-nettverket har over lengre tid vist hvordan prosessbedrifter med vidt forskjellige produksjonsprosesser og produkter kan samarbeid om felles utfordringer. Utnevnelsen er en anerkjennelse til innsatsen for en mer bærekraftig produksjon, inkludert energiforbruk og avfallshåndtering, sier viserektor for forskning, formidling og nyskaping ved UiA, Dag Gjerløw Aasland.

- For Universitetet i Agder betyr det mye å kunne vise til et slikt nettverk i vår egen region, som vi samarbeider med, bidrar med vår kunnskap, ikke minst innen ledelse, og som vi lar oss inspirere av. Dette er også en viktig anerkjennelse til de utrettelige driverne i nettverket, med Lars Petter Malteby og Helene Fladmark som forbilledlige frontfigurer, slår Aasland fast.

- Veldig stolte

- Vi er veldig stolte av at vi har både Eyde-nettverket og Digin-klyngen i Kunnskapshavna, som er en kompetansehub for næringslivet. Et sted som kopler mennesker, kompetanse og ideer. Vi setter veldig pris på samarbeidet med Helene Fladmark, som er en veldig flink og god døråpner, sier Andersen. 

Han fremsetter at det er viktig at Eyde-nettverket blir synlig også for befolkningen. Og at det øvrige næringslivet ser verdien av det, og kan være stolte av hva vi får til i regionen.

Viktig å stå sammen

Næringsministeren og kommunalministeren anerkjenner at Eyde-nettverkets bedrifter har en nasjonal rolle i prosessindustrien.

 

- Dette er en stor anerkjennelse av det arbeidet Eyde-nettverket og bedriftene gjør. Det viser at det å jobbe i klynger er en viktig strategi. Å stå sammen hjelper. NCE forsterker denne satsingen. Og Eyde-nettverkets medlemsbedrifter med deres profil, vil bli viktigere ettersom oljeindustrien sliter, sier næringssjef i Arendal, Kåre Andersen.

Dette er første NCE-klynge i Aust-Agder. 

 

Hevder seg i verdenstoppen

- Det er viktig at vi både jobber regionalt, nasjonalt og internasjonalt. NCE Eyde betyr mye for UIA og andre forskningsmiljøer i regionen, sier Fladmark.

NCE-klynger har bedrifter som hevder seg i verdenstoppen innenfor sine felt.
NCE-programmet retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor deres respektive sektorer og teknologiområder, skal klyngene ha en nasjonal posisjon.

 

Presseklipp:

http://innovasjonnorge.no/no/Nyheter/nye-naringsklynger-skal-bidra-til-omstilling-og-ny-vekst/#.VXrcXqbOf9w

http://www.nrk.no/sorlandet/nasjonalt-knutepunkt-1.12406665

http://www.fvn.no/okonomi/Opprykk-for-Eyde-bedriftene-2832317.html

http://www.agderposten.no/nyheter/eyde-nettverket-har-fatt-internasjonal-status-1.1418514

 

 

Norwegian Centres of Expertise (NCE)

  • 15 næringsmiljøer i Norge er tildelt status som Norwegian Centres of Expertise. Det er SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge som har utviklet programmet for NCE.    

 

  • Målet er å støtte næringsklynger som har store muligheter for vekst. Slike klynger består av lokale, teknologibaserte bedrifter og forskningsmiljøer.

 

  • Her er også universiteter og høgskoler med. Sentrene tilbys økonomisk og faglig støtte til langsiktige utviklingsprosesser for en periode på inntil 10 år.
Meld deg på vårt nyhetsbrev