Unge hoder utvikler industrien

At Ingrid Schiager Skinnarland (25) er en av hjernene bak GE Healthcare, er takket være Eyde Trainee.

- Når du har hatt tre stillinger på 18 måneder, er det bra å lande et sted, sier Ingrid Schiager Skinnarland og tar på seg vernebrillene.

Hun skal vise laboratoriet hvor hun utvikler nye metoder for produksjon av kontrastmiddel til legemiddelindustrien. Sikkerheten er viktig. Laboratorieforskeren med masterutdannelse i kjemi fra Sheffield University i England, er ansatt som forsker ved det verdensledende selskapet GE Healthcare i Lindesnes - etter 18 måneder som trainee ved tre av Sørlandets tyngste og mest nyskapende prosessindustribedrifter.

Uten nettverk

Selv om kjemikeren nå er nyansatt i GE Healthcare i Lindesnes, har hun allerede rukket å jobbe her i seks måneder på grunn av Eydes traineeprogram.

- Jeg sto uten så mye nettverk i Norge siden jeg studerte i England. Grunnen til at jeg søkte på traineestillingen, var at jeg ville ut i industrien og se hva de kunne tilby. Jeg var veldig heldig som fikk den, sier forskeren.

 

Hun fant stillingsannonsen i Teknisk Ukeblad da hun gikk siste året i England. Hun var klar på at hun ville hjem til Norge for å jobbe, og storbyer som Oslo var mindre fristende. En jobb nesten ute ved Lindesnes fyr var perfekt for Biri-jenta som er oppvokst på en gård i Oppland. Med naturen rett utenfor døra, er hun fornøyd med valget av jobb - og bosted. Men før hun kom til GE Healthcare, var hun til sammen 12 måneder i Glencore og Saint-Gobain Ceramic Materials.

- Stor suksess

- Oppholdet hennes fra vårt perspektiv er ansett som en stor suksess fordi hun klarte å avslutte to viktige FoU-prosjekter i løpet av 6 måneder. Hun bidro også positivt med det psykososiale i avdelingen med godt humør og nytt perspektiv på ting. Hun var rett og slett en veldig trivelig person. En viktig suksessfaktor for at dette fungerte så godt, var at vi fikk en veldig dyktig student med gode karakterer innen fagområdet hun skulle jobbe med. Hadde hun ikke hatt dette, og måtte læres opp fra grunnen av, hadde hun aldri klart å fullføre noen av prosjektene, sier Bertil André Johansen, FoU-sjef i Saint-Gobain Ceramics.

 Nye løsninger

Schiager Skinnarland synes selv at traineeperioden ga henne en unik mulighet til å komme på banen med sine kunnskaper.

- Jeg synes det er bra at jeg kan bruke min kjemikunnskap, og se på ting med nye løsninger. Det er viktig å få unge inn i bedriftene, når du ser hvor lett en glir inn i en bane og blir der. Og når du er innom tre ulike bedrifter, kan du ta med deg denne erfaringen inn i den bedriften du begynner å jobbe i, sier Schiager Skinnarland.

- Passer vår strategi

- Vi på GE Healthcare Lindesnes er opptatt av å videreutvikle de ansatte vi allerede har, slik av vi tilføres ny kompetanse gjennom dem. Samtidig så rekrutterer vi nye ansatte av og til, og er da opptatt av at kompetansen og de personlige egenskapene til personen vi rekrutterer, passer inn i vår strategi for anlegget framover. Ingrid er et godt eksempel på dette, sier Jorunn Gislefoss, fabrikkdirektør ved GE Healthcare Lindesnes.

- Unik mulighet

- Eyde Trainee er en unik mulighet for å bygge kunnskap og kultur på tvers av bedriftene. Erfaringer så langt viser også at vi tiltrekker oss de god hodene som kan være med å utvikle bedriftene videre. Etter samtale med Ingrid var det veldig naturlig å knytte henne opp mot vår  FoU avdeling. Der har hun bidratt vesentlig i perioden hun var hos oss, sier administrerende direktør for Saint-Gobain Ceramics, Lars Petter Maltby.

Eyde-nettverkets Traineeprogram er et samarbeid med det anerkjente traineeprogrammet til Trainee-Sør, og vil følge samme modell. En trainee vil rotere i tre av Eyde-nettverkets bedrifter for  totalt en periode på 18 måneder. Trainee-Eydeprogrammet organiseres og drives i samarbeid med Trainee Sør. En trainee deltar i alle Trainee Sørs aktiviteter som fag- og nettverksamlinger, mentorordning, personlig utvikling, samt sosiale aktiviteter.

 

Danner nettverk

- Hvor stor verdi har det for GE som bedrift å være del av Eydes traineeprogram?

- Hadde jeg vært ung i dag, så ville jeg definitivt forsøkt å få jobb i et trainee-program. Det er en utmerket måte å bli kjent med flere bedrifter på, og danne nettverk. Samtidig så er det veldig nyttig for oss som arbeidsgiver å ha en mulighet til å bli kjent med den nye kandidaten gjennom et halvt år, før vi eventuelt bestemmer oss for å tilby vedkommende fast jobb, som vi gjorde med Ingrid, presiserer Gislefoss.

- Hva kan nyutdannede, som Ingrid Schiager, tilby bedriften? 

- Nyansatte har alltid nye impulser og ideer i forhold til alt som skjer på anlegget, og det er veldig viktig for oss å få tak i disse. Vår strategi, smart vekst, handler blant annet om at vi ønsker å fortsette å vinne den globale konkurransen, og skal dette være mulig, så er vi avhengige av smarte ideer for hva våre neste skritt skal være. Jeg ønsker at vi hele tiden har en lang liste av produktivitetsprosjektet å velge blant, og dette må både eldre og nye ansatte bidra til dersom vi skal lykkes, poengterer Gislefoss.

- Hvordan er kulturen i GE på å slippe unge røster, og kompetanse frem?

- Jeg håper vi har en bra kultur for å lytte til nye ideer fra alle medarbeidere, inkludert de unge. Vi er opptatt av at nyansatte skal bli en del av vår kultur her på anlegget så fort som mulig. Vi har fadderordning, et aktivt bedriftsidrettslag gjennom vårt HealthAhead-program for ansatte og deres familier, og mye mye mer, som jeg håper bidrar til at nyansatte føler seg velkommen og som en del av vår familie, sier Gislefoss.

Konkurranse

Schiager påpeker at for å være konkurransedyktig i prosessindustrien, er det viktig å få inn unge ansatte med nytt blikk på produksjonen. I GE Healthcare er hun rådgiver i produksjonen, og jobber i laboratoriet for å prøve ut nye konsepter. Kontrastmiddelet som GE leverer, brukes i helsevesenet over hele verden. Å ha nøyaktig dokumentasjon er derfor veldig viktig.

- Du har jo et ansvar. Men jeg jobber med 330 andre personer. Og på utviklingsavdelingen er vi omtrent 10 personer. Forskere og ingeniører, som utvikler produktet, sier Schiager Skinnarland.

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev