Skattedialog med finansministeren

Daglig leder i NCE Eyde, Helene Fladmark, møtte finansminister Siv Jensen for å gi skatteråd.

Finansminister Siv Jensen møtte flere sentrale aktører i næringsliv og forskning til dialogmøte i Kristiansand om fremtidens skattesystem 6.august. Fladmark valgte å legge trykket på selskapsskatt fordi norsk prosessindustri er i en strategisk svært viktig posisjon, og med en lavere skatt, kan de bli mer konkurransedyktige internasjonalt.

- Må ikke ligge etter

- Selskapsskatt må være konkurransedyktig i forhold til konkurrerende land. NCE Eyde støtter Scheel-utvalget i deres analyse som tilsier lavere skattesats. Norge må ikke ligge etter. Det vil si at vi må støtte en reduksjon til 20 prosent. Vi står inne for at dette kan medføre økte investeringer, sier Fladmark.

Scheel-utvalget er et offentlig skatteutvalg nedsatt av Stoltenberg-regjeringen. Utvalget ledes av administrerende direktør Hans Henrik Scheel i Statistisk sentralbyrå. I mandatet heter det at «Målet med utredningen er å sikre at Norge i årene som kommer har et robust skatte­system som er tilpasset stor internasjonal mobilitet av skattegrunnlag. Skattesystemet må også fremover bidra til at velferdsordningene kan ­opprettholdes, samtidig som det skal være attraktivt å investere og skape arbeids­plasser i Norge.»

Fare for utflagging

Norge har i dag høyere skattesats (27%) enn våre naboland, Sverige (22%), Danmark (24%, men har vedtatt reduksjon ned til 22,5%) og Finland 20%.

- Dette vil kunne medføre at virksomheter flytter deler av sin virksomhet ut av Norge. I tillegg vil det kunne være vanskeligere å tiltrekke seg kapital da avkastningen beskattes høyere.  For å opprettholde skattegevinst, har imidlertid våre naboland innført ulike tiltak som utbytteskatt, begrensninger ved bruk av fremførbare underskudd og strengere regler for aktivering. Dette er ikke heldig for industrien. I så tilfelle ville det være bedre å opprettholde skattesatsen i Norge slik den er, fremlegger Fladmark i møtet med finansministeren i Kristiansand.

- Mange gode innspill

- For Regjeringen er det sentralt å få innspill til dette arbeidet fra de som vet hvor skoen trykker, ikke minst fra næringslivet som skal skape nye arbeidsplasser og vekst. Rådene jeg tar med meg i dag vil være viktige før Regjeringen tar sin beslutning om fremtidens skattesystem. Vurderingene vi gjør skal legges frem for Stortinget senere i høst, uttaler finansminister Siv Jensen på finansdepartementets nettside etter møtet.

 På møtet deltok representanter fra NHO, LO, lokalt næringsliv, forskning/akademia, Skatteutvalget og Kristiansand kommune.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev