Skal jobbe med materialer og marked

Siviløkonom Gunnar Kulia er Eydes nyeste ansikt utad. Han skal se på hvilke muligheter som finnes for å vinne markedet sammen.

Hvorfor valgte du Eyde?
- Jeg har arbeidet mange år i prosessindustrien på Agder, både i Elkem og som leder av Metallkraft. Arbeidet i NCE Eyde styrker medlemsbedriftene gjennom planmessig forbedringsarbeid, kompetansebygging og erfaringsutveksling innenfor områder som bedriftene selv definerer som viktige. Jeg vil gjerne være med i denne utviklingen.  
 
Hva skal du gjøre?
- Jeg skal i første omgang se på muligheter for å utvikle samarbeid mellom medlemsbedrifter der disse har leveranser til samme markedssegmenter. 
Det er også spennende dersom vi får definert felles prosjekter innenfor materialutvikling. Dette er forslag som er kommet opp på Kodeknekkersamling og som vi nå følger opp. Medlemsbedriftene er på sine områder fremst i verden også i effektiv utnyttelse av råmaterialer og energi. Jeg håper også å bidra noe i disse sammenhengene knyttet til «zero waste» og utvikling av mer miljøvennlige råmaterialer.
 
Hva er bakgrunnen din?
- Jeg er siviløkonom. I fem år var jeg leder for Metallkraft med etablering av fabrikker i Kristiansand, Kina og Singapore. Vi bidro til miljøvennlig produksjon av wafere til solenergi. Jeg har i to perioder arbeidet i Elkem hvor jeg blant annet har hatt ansvar for Elkem Carbon, Elkem Materials og Elkems gruver og råvareprodusenter.  Produkt- og forretningsutvikling med utgangspunkt i miljøer som har høy teknologisk kompetanse, interesserer meg.   
                                                                                                                              
Du skal jobbe med marked og materialer. Forklar?
- Det har så langt i NCE Eyde vært begrenset fokus på at flere av bedriftene leverer til samme markedssegmenter. Min oppgave er, sammen med medlemsbedriftene, å undersøke om det finnes synergieffekter her som kan oppnås gjennom felles arbeid. Selvsagt i dyp respekt for at mye av markedsinformasjonen er selskapsspesifikk og intern. Jeg ønsker at du tar kontakt med meg dersom du har forslag til fokusområder.
 
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev