Roboter tar oss fremover

At Benteler Automotive Farsund er best på robot, skal få fart på Sørlandets industrier. 4,5 millioner kroner skal nå investeres i roboter i bedriftene.

Future Robotics besøkte i september  Benteler, regionens ledende bedrift innen robotisering, for å ta med seg noen nyttige erfaringer.

- For å kunne beholde produksjon i Norge er robotisering en løsning siden kostnadsnivået på personell i Norge er høyt. Hos Benteler håndterer man i tillegg varme og fragile produkter som gjør at manuell håndtering ikke er mulig i en del prosesser. Roboter sikrer også en mer stabil kvalitet og utfører operasjoner med en bedre nøyaktighetsgrad enn det som er gjennomførbart med manuelle operasjoner, sier Kristine Wikander, prosjektleder i GCE Node.

Norges ledende

Kompetanseprosjektet som skal gjøre Sørlandet til Norges ledende region innen automasjon og robotisering - «Future Robotics», startet 1.mars i år. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder, NCE Eyde, GCE Node, Innoventus, SINPRO, DIGIN og Sørlandsportens Teknologinettverk.

I løpet av to år skal 4,5 millioner kroner gi økt kunnskap og flere roboter i bedriftene.

Strenge krav

Kravene om kostnadseffektivitet øker. Derfor blir det nødvendig å øke bruken av roboter og automatisering, både ved framstillingen av produktene og innebygd i produktene selv, for å konkurrere med industrivarer i det internasjonale markedet.

Opplæringscelle

- Hvordan er kunnskapen om robotisering i norsk industri i dag?
- Blant de bedrifter som har satset på robotisering er kompetansen god, og hos Benteler har de satset systematisk på å bygge kompetanse hos alle ansatte. De har etablert en egen opplæringscelle, forteller Wikander.

- Operatører må også kunne gjøre endringer i programmet for å unngå stopp. Et høyt kompetansenivå i befolkningen generelt, gir et godt utgangspunkt for å bruke denne type teknologi i Norge, presiserer Wikander.  

Parallelt med datamaskinen

Utvikling av roboter til industri har gått parallellt med utviklingen av datamaskiner. På 1960-tallet ble de første roboter tatt i bruk på produksjonslinjer. World Robotics viser en oversikt over årlig salg av industriroboter i verden fra 1995 – ca 60 000, til 2013 – ca 200 000 per år.


- I dag er robottettheten i Norge omtrent 40 per 10 000 ansatte. Til sammenlikning, i Tyskland er det omlag 250 per 10 000 ansatte og Sør - Korea er oppe i 350, i følge 2013-tall fra Teknologirådet, opplyser Wikander.

 

Høyest robottetthet

Med sine 80 roboter, er Benteler i dag en av de bedrifter med høyest robotetthet i Norge. I perioden fra 2013 – 2015 utvidet de repertoaret fra 50 til omtrent 80 roboter.


- Roboter er billigere enn CNC-maskiner, og har bedre fleksibilitet og rekkevidde, forteller Geir Hovland ved Universitetet i Agder.

Geir Hovland er deltaker i EU-prosjektet Hephestos (Hard Metal small Batch Industrial Machining),  som har testet nøyaktighetsgraden ved bruk av ulike kommersielle roboter for fresing i harde metaller.
 
Under Future Robotics-seminaret var det stor interesse for foredragene til både Geir Hovland fra UiA og Petri Kosonen fra JOT Finland.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev