Når tiden teller

Fibo-Trespo har hatt flere tusen forbedringsforslag på seg selv og kan smykke seg med tittelen Årets Leanbedrift. Hva er egentlig oppskriften på en mer lønnsom produksjon - med mindre bruk av ressurser?

Leanarbeid er en kontinuerlig prosess i en bedrift som skal holde tritt i konkurransen om billige byggevarer. For Fibo-Trespo, som er Norges ledende produsent av baderomspanel og andre laminatprodukter, er det viktig å være gode på effektiv produksjon. 

- Jeg tror ikke våre ansatte stresser på noen måte. Men vi jobber smartere. Det betyr ikke at det ikke skal være rom for en kaffekopp også. Vi kutter heller ned på det som er ren sløsing, sier Lean-coach i bedriften, Monica Briseid.

Lærende organisasjon

- Å innføre Lean er først og fremst å utvikle en lærende organisasjon. Å utvikle Lean er systematisk å fjerne barrierer for kontinuerlig forbedring og kontinuerlig læring, hevder Bjarne Berg Wig i boken "Lean", som ofte blir brukt når ledere skal innføre Lean i bedriften sin.

I samme bok blir vegg - og benkeplatefirmaet Fibo-Trespo trukket frem som et prakteksempel på en bedrift som har tatt Lean på alvor. De er også med i Eydes Lean-forum, hvor andre bedrifter kan lære mye av hvordan de har organisert arbeidsplassen og produksjonen for å effektivisere og forbedre bedriften. 

Rotet for mye

- Men vi har fortsatt mer å lære, sier administrerende direktør i Fibo-Trespo, Torfinn Knutsen, som fortsatt drar ut i andre bedrifter for å lære enda mer om Lean.

I 2009 begynte de jobben med innføring av Lean som verktøy i bedriften fordi det var for mye rot i produksjonslokalet.

- Sånn kunne vi ikke holde på. Så da begynte jeg med opplæring i forhold til metoder. Jeg tok med meg et kamera rundt etter en storrengjøring her, og kalte inn alle ledere for en gjennomgang av bildene på storskjerm etterpå. Det var da folk så hvordan vi hadde det. Så begynte vi med det vi kunne best - skippertaksmetoden. Men vi så at det ikke gav noe varig resultat, sier Torfinn og ler.

Synlige på veggen

Etter en Lean-konferanse i Bergen, begynte det å skje ting i Fibo-Trespo. Noen i bedriften kunne også litt om det fra før. Rotet ble ryddet, og ting fikk sin faste plass.

- Vi ville gjøre det ordentlig fra første stund, sier Torfinn.

 

De begynte først med noen få av avdelingene. Da de andre så hvor bra det ble der, ville de også innføre Lean. Smitteeffekten var stor. Nå er systemet iøyenfallende. Hvert team har sin egen tavle med ukeplan og dagsplan. 

Smarte lappesystemer (kanban) som forkorter tiden det tar å sjekke hva som mangler av utstyr, eller hvilke oppgaver som gjenstår å gjøre, forkorter mye av tiden det ellers ville tatt å sjekke dette.

 

Skjerper seg

Resultater, overordnet mål og dagsplan skrevet med tusj, synliggjør arbeidsdagen og forenkler det meste. Når en leder eller operatør må finne opplysningene selv, får de en bedre forståelse for hvordan ting henger sammen. 

I tillegg til arbeidsoppgaver og mål, blir det også skrevet opp i tavleskjemaet om målene ble nådd - og hva som kan ha vært grunnen til at målene ikke ble nådd. På denne måten skjerpes alle hele tiden til å holde fokus på å arbeide målrettet og lønnsomt - og opp mot de målene som er satt. 

 

- Før vi begynte med dette, så vi ikke hva som måtte forbedres, sier Torfinn og peker på linja i tavleplanen hvor teamlederen skal skrive begrunnelsen for hvorfor dagens mål ikke ble nådd. 

Bevegelse

Fibo-Trespo har 117 ansatte. En relativt stor bedrift i Lyngdal, som nå produserer over 700 ulike produkter til kjøkken og bad.

- Uten Lean hadde det vært umulig å produsere like mye som nå. Investeringer som er gjort, har gjort at vi produserer to og en halv gang mer i året enn før, sier Torfinn.

 

Men Lean er også trivsel. Når de ansatte trives og har en meningsfull dag på jobb, påvirker også dette resultatet. Og det er viktig at Lean-arbeidet kommer som et behov fra de som jobber der. Ikke som noe som er bestemt fra ledelsen. 

- Det er viktig å skape en felles forståelse. Vi jobber med en kultur for hvordan vi tenker og leder. Det er ikke bare å se hvordan andre har gjort det, men du må se hvordan du selv gjør det, og så få alle med i forbedringsarbeid, sier Lean-coachen.

Nye oppgaver

Stikkordet er bevegelse. At ting ikke stopper opp. Synlighet og strategisk jobbing. Operatørstyrt vedlikehold og standardisering.

 

- Og du må ha nye oppgaver å prøve deg på hver dag. Slapper du av, blir det dårligere resultat, sier Torfinn.

Fibo-Trespo ble med i Eyde i 2014, og er nå er viktig aktør i Leanforum, hvor de har mye å lære bort til andre bedrifter som ønsker å innføre lean.

- Vi har hatt enormt mye utbytte selv av å være på besøk hos andre. Å dele informasjon er viktig. Vi har opp til tre besøk i uken. Blir det mer, går det ut over produksjonen, sier Torfinn og ler.

 

Lean sprer seg

Flere bedrifter ønsker å lære mer om hvordan de kan innføre Lean i sin bedrift. Den 26.november arrangerte GE Healthcare en leandag for alle lederne på anlegget. Temaet for dagen var kontinuerlig forbedring, og nær opptil alle lederne ved anlegget deltok. Arrangementet ble ledet av Leanforums leder, Philip Spinnangr fra Saint Gobain og Bent Steinhaug fra Eramet, som gjennom inspirende presentasjoner og gruppeoppgaver fikk fart på diskusjonene om hvordan GE kan bli bedre på kontinuerlig forbedringsarbeid.

 

 

- I og med at dette var en dag for ledere var det særlig fokus på hvordan vi som ledere kan legge til rette for å skape en kultur for kontinuerlig forbedring. Det kom fram masse spennende innspill som noen av deltakerne på Leandagen vil ta videre og lage en gjennomføringsplan for kontinuerlig forbedringsarbeid for GE Healthcare. Vi vil rette en stor takk til Philip og Bent for grundige forberedelser og flott gjennomføring av denne Leandagen, sier Vidar Olaisen ved GE Healthcare.

 

 

Lean (Lean manufacturing/ norsk: Slank produksjon) betegner en produksjonsmetodikk for framstilling av varer og tjenester. Begrepet er hentet fra ledelsesteori og kom i bruk på 1990-tallet. Metodikken fokuserer på å eliminere såkalt sløsing (waste) og ser på kundens opplevelse av produktets verdi framfor kostnadselementer. Det underliggende målet er å forbedre den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Sentralt i denne tenkingen er det å skape merverdi med mindre innsats av ressurser.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev