Medvind for 3B

På 3B-fibreglass i Birkeland, tror de vinden vil blåse i riktig retning for et grønnere energibruk. Derfor selger de 40.000 tonn glassfibertråder i året.

1600 varmegrader slår i mot oss når vi går på broen som ligger over ovnene på 3B-fibreglass, eller Binani 3B Fibreglass, som hjørnesteinsbedriften i Birkenes egentlig heter. Braj Binanigruppen har også fabrikker i India og Belgia.

Men her i Birkeland, smeltes glass til glassfibertråder. Det skal brukes for å lage rotorbladene til vindmøller.

 

- Vi smelter 140 tonn glass i døgnet, sier Terje Hornnes, foran en av ovnene i dragsalen - der hvor glasset kommer ut som en dusj av syltynne tråder i 100 km/t, og med en varme på 1300 grader.

Så blir de dusjet i vann, og avkjølt til 800 varmegrader for å få den riktige konsistensen.

Hornnes tar tak i glasstrådene og trekker dem sammen. Svetten renner i panna.

 

-Truffet på det grønne skiftet

- Vi er med på en global utvikling. Vi har truffet veldig på det grønne skiftet, sier administrerende direktør for 3B-fibreglass i Birkeland, Heine Østby, på kontoret sitt, i kjølig avstand fra smelteovnene inne på fabrikken.

 

Han presiserer at det er arbeiderne på gulvet inne på fabrikken som skal ha æren for suksessen. Uten prosessingeniørenes og prosessoperatørenes kunnskap og interesse for å utvikle produktet, hadde ikke markedet sett slik ut.  

 

Eneste i Skandinavia

Glassfibertrådene som blir laget på fabrikken, er råvare i hvert tredje rotorblad på vindmøllene som står plassert rundt om i Europa. De er de eneste i Skandinavia som lager slike glassfibertråder. Med andre ord er de store på markedet, med 30 prosent markedsandel i Europa. Nå som trenden på vindmøllene er lengre rotorblader, betyr dette også at fiberglass selger mer.

- Volumet per rotorblad øker, men kvaliteten vi tilbyr spesielt ved vårt høymodulære glass HiPer-tex er veldig viktig i de større rotorbladene, forklarer Østby.

 

Siden 2013, har Birkelands-bedriften økt salget fra 240 millioner kroner til cirka 350-400 millioner.

Heine Østby tegner og beskriver på tavlen. At av disse 400 millionene, er 70 prosent inntjening fra vindindustrien. 20 prosent selges som komponenter til biler og 10 prosent går til ulike nisjer. Bilkomponenter har fått en økende vekst, med EL-bilens fremgang, siden disse bilene krever lettere komponenter. Dette henger også sammen med det grønne skiftet, og folks miljøbevissthet.

 

Flammer over Birkeland

 - 3B satset på et produkt som vi så komme. Det produktet vi har satset på, og som vi opplever økt etterspørsel etter, er HiPer-tex - vårt høymodulære glass. Samtidig er commodityglasset vårt, Advantex, stadig veldig viktig for oss, og også dette glasset brukes i vindbransjen, sier Østby, om bedriften som fikk medvind for åtte år siden.

Innovasjon Norge støttet dem med en pilotovn, og siden gikk det bare en vei. Men unntak av en brann i fabrikken i 2010, som ødela viktige deler av produksjonsanlegget, og stanset produksjonen i noen uker. Men produksjonen kom seg opp igjen, og til tross for dette, står nå bedriften sterkt.

- Pilotovnen var viktig i utviklingen av det endelige HiPer-texglasset, og denne ovnen kom i 2011, sier Østby.

 

 - Så nå jobber du aktivt for at Norge skal ta i bruk vindmøllekraft?

- Nei, jeg tar ikke noe stilling der. Men det jeg kan si, er at Norge, med sin vannkraft, må ha en industripolitikk som gjør at vi tar i bruk vår kunnskap. Norge må ha en klar industripolitikk med tilhørende virkemidler som understøtter en utvikling der vi kapitaliserer på det konkurransefortrinnet vi har ved tilgang til fornybar og stabil kraft, poengterer Østby.

- Hvordan kan Eyde bidra her?

- Vi bør jobbe aktivt innen nettverk som NCE Eyde, med å forbedre konkurransekraft gjennom utveksling av kunnskap, blant annet. I Eyde er det veldig mye flyt av kunnskap gjennom arenaer og nettverk hvor vi henter inspirasjon, kunnskap og kompetanse som er viktig for oss. Vi har en direkte interesse av å stå sammen i prosessindustrien, presiserer han.

 

Tidlig ute med Lean

3B-fibreglass var tidlig ute med Lean i 2007 i samarbeid med Universitetet i Agder, for å utvikle bedriften. NCE Eydes Leanforum er viktig for dem fremover.

- Det har bidratt til en sunn flyt av arbeidere, som i følge mine observasjoner har ført til en styrke for oss og Eyde. Vi har parallelle og lignende synspunkter, med overføringsverdi, så vi kan tilføre hverandre noe. I Leanforumet utveksler vi kompetanse og hjelper hverandre, mener Østby.

Men også forumet Eyde Leder er viktig i hans øyne for å utvikle bedriften. I fjor hadde han rundt 3-4 personer i forumet Eyde Leder, for å utvikle mellomledere ved bedriften.

- Det er viktig for oss med disse foraene. Jeg ser også et potensial i Eyde Lærling, sier Østby.

 

Spor av jobben

I etasjen under dragsalen, i spolesalen, står Kim André Joreid og plasserer de ferdige glassfibertrådspolene på traller.

 

Så kommer robottrucken og henter trallen, og kjører den dit den skal stå i lagerhallen.

 

Inne i kontrollrommet i etasjen over, sitter prosessoperatør Knut Håbesland og kjører ovnene. Om noe må repareres, kryper han inn i den umenneskelige varmen i ovnsstillaset.

- Det går bra om jeg heller innpå en liter vann først. Og du holder maks 15-20 minutter, sier han.

 

Armene har spor av jobben. Men han trives godt her på 3B-fibreglass. Det setter dypere spor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev