Gjør andres søppel til støv

Den enes nød, den andres brød. Sivilingeniørene Knut Mørk og Terje Halvorsen har gjort stor business ut av nabobedriftens avfall.

 

Resitec, som holder til på Krossen i Kristiansand, henter slam fra Elkem Solar som ligger en kilometers avstand unna. På Krossen forvandles slammet gjennom en rekke prosesstrinn til tørt og rent silisiumpulver. Silisiumpulver benyttes i en rekke applikasjoner fra produksjon av ildfast stein til avanserte keramer.- Det er kortreist avfall, sier gründer bak Resitec, administrerende direktør Knut Mørk.
 
Fordoblet hvert år

Det ligger mye forskning og utvikling bak denne produksjonen. Prosjektet mellom Elkem og Resitec startet allerede i 2011, og det første tonnet med rent silisium ble produsert i fjor. Med god støtte fra Innovasjon Norge og deres miljøteknologiske ordning og støtte fra Enova, har produksjonen fordoblet seg for hvert år siden den gang. Nå produserer Resitec flere tonn silisium om dagen. Samtidig bidrar bedriften til at Elkem Solar kan jobbe mot et 0-utslippsmål.

- Det er vinn-vinn, sier Mørk.

Silisium metall inneholder mye energi i ”fast form”. Når Resitec gjenvinner silisiumholdig slam, går ikke denne energien lenger til spille, men anvendes i nye produkter. Resitec har brukt sin spesialkompetanse innen pulverteknologi til å utvikle denne gjenvinningsprosessen.

 

 

 

Viktig nettverk

Resitec ble startet i 2012, og er heleid av Agder Energi Venture. Tidligere var den en del av Metallkraft AS.

- Men vi startet på bar bakke for tre år siden, og har brukt vår spesialkompetanse  og anleggene på Krossen til å utvikle en ny business innen pulverteknologi, sier Mørk.

Både Mørk og Halvorsen har fortrinnsvis master i prosess-metallurgi og industriell kjemi. Begge har lang industriell bakgrunn. Mørk fra Elkem, Eramet og Metallkraft, Halvorsen fra Dyno Nobel, Elkem Solar and Metallkraft.

 

- At vi har industriell erfaring fra før, gir oss et nettverk som er veldig viktig for oss. Og at Eyde-nettverket har sluppet inn leverandører, er med på å utvikle nettverket, sier Mørk.

Han mener at Resitec har en viktig rolle på veien mot et grønt skifte i industrien. Han presiserer at Resitec aldri kunne fått lønnsomhet i produksjonen av silisium pulver uten støtte fra Innovasjon Norge og Enova.

 

Bygger opp

250 tonn gjennvinner de i dag årlig.

 

- Vi skal doble dette i løpet av året. Vi har fått Enova-støtte til å sette opp flere anlegg, sier Mørk.

Da vil det ikke være mer slam fra Elkem Solar. En bedrift med 0-utslipp kan på sin side også generere støtte fra klima - og miljøfond.

- Det har en stor miljøeffekt. Det er stor og økende etterspørsel av silisiumpulver i Europa. Sammenlignet med ny produksjon, har vi spart mye energi  ved å resirkulere slammet, poengterer Mørk. Energibesparelsen tilsvarer 12-13 GWH per år tilsvarende forbruket til ca. 500 husstander årlig.Vi har spart mye energi på å produsere på denne måten, poengterer Mørk.

 

Vil unngå avfall

Elkem Solar er genuint interessert i å unngå å produsere avfall. Samarbeidet med Resitec er forsterket gjennom samarbeidet i Eyde-nettverket, og  kartleggingen av 0-utslippsmålet.

- Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye produkter av bi-strømmer fra produksjonsprosessene. Resitec er et av firmaene vi samarbeider godt med for å gjøre potensielt avfall om til verdifulle produkter. De er med på å gjøre oss enda mer konkurransedyktige, sier Geir Ausland, verksdirektør i Elkem Solar.

 

Første i landet

Resitec har to bein å stå på - de er både produsenter av silisiumpulver og driver den faglige utviklingen av dette. De selger prosjektet i Europa og i Asia. Halvorsen er FoU-sjef i selskapet, og på grunn av deres særstilling som den første i landet som produserer på denne måten, har Resitec fått EU-midler.

 

- EU-prosjektet er en anerkjennelse av Resitec, i tillegg til å være en glimrende måte å komme oss videre teknologisk med nye nettverk i Europa, sier Halvorsen.

- Og klyngesamarbeidet har gjort at bedriftene har åpnet for innsyn. Denne åpenheten er resultat av det grønne skiftet, mener Mørk.

 

 

 

 

Resitec, som holder til på Krossen i Kristiansand, henter slam fra Elkem Solar som ligger en kilometers avstand unna. På Krossen forvandles slammet gjennom en rekke prosesstrinn til tørt og rent silisiumpulver. Silisiumpulver benyttes i en rekke applikasjoner fra produksjon av ildfast stein til avanserte keramer.

- Det er kortreist avfall, sier gründer bak Resitec, administrerende direktør Knut Mørk.

 

 

Fordoblet hvert år

Det ligger mye forskning og utvikling bak denne produksjonen. Prosjektet mellom Elkem og Resitec startet allerede i 2011, og det første tonnet med rent silisium ble produsert i fjor. Med god støtte fra Innovasjon Norge og deres miljøteknologiske ordning og støtte fra Enova, har produksjonen fordoblet seg for hvert år siden den gang. Nå produserer Resitec flere tonn silisium om dagen. Samtidig bidrar bedriften til at Elkem Solar kan jobbe mot et 0-utslippsmål.

- Det er vinn-vinn, sier Mørk.

Silisium metall inneholder mye energi i ”fast form”. Når Resitec gjenvinner silisiumholdig slam, går ikke denne energien lenger til spille, men anvendes i nye produkter. Resitec har brukt sin spesialkompetanse innen pulverteknologi til å utvikle denne gjenvinningsprosessen.

 

 

 

Viktig nettverk

Resitec ble startet i 2012, og er heleid av Agder Energi Venture. Tidligere var den en del av Metallkraft AS.

- Men vi startet på bar bakke for tre år siden, og har brukt vår spesialkompetanse  og anleggene på Krossen til å utvikle en ny business innen pulverteknologi, sier Mørk.

Både Mørk og Halvorsen har fortrinnsvis master i prosess-metallurgi og industriell kjemi. Begge har lang industriell bakgrunn. Mørk fra Elkem, Eramet og Metallkraft, Halvorsen fra Dyno Nobel, Elkem Solar and Metallkraft.

 

- At vi har industriell erfaring fra før, gir oss et nettverk som er veldig viktig for oss. Og at Eyde-nettverket har sluppet inn leverandører, er med på å utvikle nettverket, sier Mørk.

Han mener at Resitec har en viktig rolle på veien mot et grønt skifte i industrien. Han presiserer at Resitec aldri kunne fått lønnsomhet i produksjonen av silisium pulver uten støtte fra Innovasjon Norge og Enova.

 

Bygger opp

250 tonn gjennvinner de i dag årlig.

 

- Vi skal doble dette i løpet av året. Vi har fått Enova-støtte til å sette opp flere anlegg, sier Mørk.

Da vil det ikke være mer slam fra Elkem Solar. En bedrift med 0-utslipp kan på sin side også generere støtte fra klima - og miljøfond.

- Det har en stor miljøeffekt. Det er stor og økende etterspørsel av silisiumpulver i Europa. Sammenlignet med ny produksjon, har vi spart mye energi  ved å resirkulere slammet, poengterer Mørk. Energibesparelsen tilsvarer 12-13 GWH per år tilsvarende forbruket til ca. 500 husstander årlig.Vi har spart mye energi på å produsere på denne måten, poengterer Mørk.

 

Vil unngå avfall

Elkem Solar er genuint interessert i å unngå å produsere avfall. Samarbeidet med Resitec er forsterket gjennom samarbeidet i Eyde-nettverket, og  kartleggingen av 0-utslippsmålet.

- Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye produkter av bi-strømmer fra produksjonsprosessene. Resitec er et av firmaene vi samarbeider godt med for å gjøre potensielt avfall om til verdifulle produkter. De er med på å gjøre oss enda mer konkurransedyktige, sier Geir Ausland, verksdirektør i Elkem Solar.

 

Første i landet

Resitec har to bein å stå på - de er både produsenter av silisiumpulver og driver den faglige utviklingen av dette. De selger prosjektet i Europa og i Asia. Halvorsen er FoU-sjef i selskapet, og på grunn av deres særstilling som den første i landet som produserer på denne måten, har Resitec fått EU-midler.

 

- EU-prosjektet er en anerkjennelse av Resitec, i tillegg til å være en glimrende måte å komme oss videre teknologisk med nye nettverk i Europa, sier Halvorsen.

- Og klyngesamarbeidet har gjort at bedriftene har åpnet for innsyn. Denne åpenheten er resultat av det grønne skiftet, mener Mørk.

 

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev