Fører strøm over store avstander

Med sine elektromekaniske installasjoner, har tradisjonelle Einar Øgrey Farsund AS gått over i et utradisjonelt område og blitt en viktig brikke for overføring av strøm over lange avstander både i Norge og utlandet.

- Vi har to store, aktuelle jobber i Litauen og Tyskland gående nå, sier administrerende direktør for Farsundsbedriften Einar Øgrey Farsund AS, Arne Marthinsen.

Bedriften har siden den ble startet opp i 1969, vært norskeid. Marthinsen har tenkt å la den fortsatt være det. Selv om norsk produksjon er dyrere enn å sette den bort i andre land. Men her i Sør-Norge er det også flere viktige kunder Øgrey leverer mekaniske tjenester til.

Nabo og kunde

Fra kontorvinduet sitt kan han se rett over til to av sine store kunder i prosessindustrien - Alcoa Lista og Benteler Aluminium Farsund.

Eramet i Kvinesdal er også en av flere Eyde-bedrifter Øgrey leverer mekanisk vedlikehold og nyproduksjon til.

Åpnet opp flere dører

Siden 2000 har de også utviklet sin egen kjernekompetanse innen elektromekaniske installasjoner. Dette har åpnet opp flere dører. Både i prosessindustrien og i offshore vindnæringen.

- Vi kan overføre strøm i lange avstander. Nå holder vi på med et energiknutepunkt for en offshore vindmøllepark utenfor Tyskland, siden vindmølleparker er så langt til havs at vi må transformere den for å unngå for store tap under overføringen til land, sier Marthinsen.

Et langdistansestrømprosjekt mellom Polen og Litauen - LitPol, er også under arbeid.

- Dette blir et knutepunkt mellom Polen og Litauen, og skal sikre elektrisitetsforsyning til Litauen, forteller Marthinsen.

Maskinarbeider Leif Morten Dyngvold lager aluminiumstenger med gjenger til LitPol-prosjektet på verkstedet i Farsund.

Maskinen er datastyrt, og gjør at Øgrey lettere kan konkurrere med utenlandske bedrifter med billigere arbeidskraft.

- For å tjene penger, må vi hele tiden følge med. Vi må produsere effektivt og enda raskere for å sitte igjen med overskudd - men uten å ta shortcuts, sier Marthinsen.

Ikke mange

Den elektromekaniske montasjen de holder på med i Litauen er det flere eksempler på - som den norske delen av NorNed-forbindelsen (Norge-Nederland) på Feda, Valhall-elektrifiseringen (stasjon i Farsund og offshoremodul på Valhallfeltet), Troll-elektrifiseringen (stasjon på Kollsnes
og offshoremodul ute på Troll-feltet) i tillegg til en rekke kraftverk i sør-Norge.

Bedriftens utvikling mot en mer utradisjonell vei, er et ledd i det å hele tiden fornye seg for å henge med i konkurransen.

- Vi er en tradisjonell bedrift som har begynt å jobbe med utradisjonelle områder. Det er ikke så mange som driver med dette i Europa, sier han.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev