Døråpner til et større marked

Prosessindustrien på Sørlandet sitter på en viktig ekspertise som kan komme andre miljøer til gode. Men å drive en bedrift med lønnsomhet, krever kontinuerlig nyskapning.

- Vi må ha flere aktiviteter så ikke alt står og faller på én ting, sier Lars Petter Maltby, administrerende direktør i Saint Gobain CS i Lillesand og styreleder i NCE Eyde.

 Kun i Norge

I Saint-Gobains mange bedrifter rundt om i verden, er det kun i Norge det drives forskning og utvikling på silisiumkarbid.

- Men det er vanskelig å få støtte til et prosjekt som kun løser et miljøproblem. Det må i dag kombineres med noe som skaper en økonomisk vekst, sier Maltby.

Han skulle gjerne sett at du kunne krysse av i en boks på søknadene der det sto at prosjektet gav en miljøgevinst - og at dette økte sjansen for å få støtte.

Mer støtte til FoU

- 10 personer jobber i FoU-avdelingen. Det er mye høyere andel av støtte til dette nå enn før, og Norge er et bra land med hensyn til støtteordninger i forhold til de andre landene vi er i. Vi opplever også bedre og offensive holdninger fra virkemiddelapparatet. Før brukte vi virkemiddelapparatet i svært liten grad, men nå bruker vi SkatteFunn for alt det er verdt. Her har vi fått støtte til oppgradering av ny pilotovn. Vi har lærte gjennom Eyde hvordan vi kan søke støtte, og Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova er noen av dem vi kommer til å jobbe tett med de senere årene, sier Maltby, som selv var med på å starte opp det som den gang het Eyde-nettverket i 2007.

- Vi så at det var viktig å stå sammen. Vi gjør hverandre gode.

Fungerer godt sammen

I Eyde-klyngen har de et godt fungerende forskningssamarbeid på tvers av bedriftene. For når trenden i prosessindustrien er å utvikle seg i nye bruksområder for å stå sterkere om det blir nedgangstider på ett av feltene, har de ulike bedriftene nytte av hverandres kompetanse for å slippe å finne opp kruttet på nytt.

En bedrift som Saint-Gobain må hele tiden holde tritt med markedet. Produsere det markedet ønsker. Men "business as usual" er ikke lenger fremtiden. For å overleve, må du tenke mer langsiktig - og på flere plattformer.

Utvikler nye produkter

- Etter dippet innen europeisk solcelleproduksjon i 2010-11, mistet vi halvparten av omsetningen vår. Da så vi at vi ikke må se oss blind på ett vekstområde. 44 prosent av produksjonen måtte slankes bort. Nå utvikler vi nye produkter for våre kunder. Men det er stadige utfordringer i å finne flere bruksområder som er høyverdige bruksområder for silisiumkarbid, sier Maltby.

Silisiumkarbid-baserte speil for bruk i romforskning, er ett av produktene som produseres av kundene våre basert på materialer kjøpt fra oss.

 

Mer direkte kontakt

Gjennom Eydes FoU-forum besøker utviklingsingeniører og spesialister fra de forskjellig Eyde-bedriftene hverandre for å både lære mer og for å undersøke mulighetene for et samarbeid. I tillegg til å opparbeide seg personlige nettverk og lære mer om de andre Eyde-bedriftenes prosesser og produkter, viste det seg at det var langt flere faglige fellesnevnere en hva mange hadde sett for seg på forhånd.  

- Mye av utstyret som benyttes i de forskjellige bedriftene er svært likt men benyttes på ulike måter. Siden Eyde-bedriftene ikke er i konkurranse med hverandre, var det stor åpenhet og vilje til å diskutere tekniske løsninger og optimal anvendelse av forskjellig utstyr i hverandres prosesser, noe som ga mange nye ideer for forskere som kanskje litt for ofte har hatt en tendens til å være opptatt av sine egne, sier FoU direktør ved Saint-Gobain, Pål Runde.

For Saint-Gobain betydde det for eksempel at de kunne diskutere filtrering med spesialister i Glencore, spraytørking med GE, høytemperaturmålinger med Alcoa og kjemisk behandling med Elkem.

- I ettertid har nok også FoU-forumet ført til at det er langt mer direkte kontakt mellom personer i FoU-avdelingene i de forskjellige Eyde-bedriftene, sier Runde.

Teknologisk tyngdepunkt

Lars Petter Maltby, ser at det har en stor nytteverdi å stå sammen i utviklingen. Både for bedriftens del, men også for landsdelen som kan tilby en ekspertise for andre miljøer.

- Når det gjelder medlemsveksten må jeg først med stolthet si at vi nå har samlet hele Sørlandets prosessindustri. Vel så viktig er det at vi har representanter for Norges største industribedrifter. Med det utgjør NCE Eyde et teknologisk tyngdepunkt for prosessindustri i Norge. Vi er blitt en dialogpartner til det offentlige og akademiske miljøer, sier Maltby.

En av forutsetningene for å oppnå NCE status, er å sikre verdiskapning mellom bedriftene.

- Det er veldig gledelig at vi vekker interesse hos leverandører og kompetansebedrifter, og at disse søker medlemskap i nettverket. Dette må til for å sikre at vår industri blir mer konkurransedyktige over tid, sier Maltby.

Alle kan ikke vite alt

Kjernen i det å stå sammen er å benytte ressurser effektivt. Dette gjøres ikke ved at alle bedrifter skal bli eksperter på alt, men å sikre at de bygger opp en felles kunnskapsbase med fokus på forbedring og utvikling.

- Drivkraften er og blir å være konkurransedyktige under bærekraftige prinsipper, sier administrerende direktør, Lars Petter Maltby.

Her kan du lese mer om Eydes FoU-forum.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev