Biocarb+

Overordnet målsetning med prosjektet er å utvikle strategi for å ta i bruk lav-verdi biomasse, massevirke og energivirke for utnyttelse til bio-karbon i industrielle bruksområder. Dette kan eksempelvis være som reduksjonsmiddel eller metallurgisk karbonkilde for metallurgisk industri, eller for energikonvertering. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet under EnergiX programmet frem til utgang 2017. Se også prosjektets hjemmeside: https://www.sintef.no/projectweb/biocarb/

;